LHV Panga stipendium 2014/15

LHV Panga stipendium on loodud soodustamaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õppekavadel õppivaid tudengeid omandama ja kasutama IKT alaseid teadmisi ning oskusi väljaspool IKT sektorit.

Stipendiumiga tunnustatakse IKT alaseid lõputöid, millega panustatakse Eesti finantssektori või mõne muu Eesti majandussektori arengusse läbi IT teadmiste ja oskuste rakendamise. Tööd võivad olla teoreetilise või praktilise suunitlusega, kuid peavad omama majanduslikku väärtust.

Stipendiumite suurused on 2014/2015 õppeaastal:  
 • rakenduskõrghariduse lõputöö ja bakalaureusetöö kategooria, milles antakse õppeaastas välja üks 1500 eurone stipendium;
 • magistritöö kategooria, milles antakse õppeaastas välja üks 3000 eurone stipendium.

LHV Panga stipendiumi aluseks on „LHV Panga stipendiumi statuut".

Stipendiumile kandideerimise eeldused:

 • stipendiumi kandidaat õpib HITSA poolt aktsepteeritud IKT õppekaval;
 • stipendiumi kandidaat on kaitsnud rakenduskõrghariduse lõputöö, bakalaureuse töö või magistritöö positiivsele tulemusele konkursikuulutuses nimetatud õppeaastal;
 • töösuhte puudumine mõne teise pangaga.

Kandideerimise hindamise kriteeriumid:

 • lõputöö on kaitstud hindele 4 või 5.
 • lõputöö omab Eesti majandus- või finantssektoris praktilist väärtust.

Taotlusi võtame vastu eesti/inglise keeles siin: http://scholarship.studyitin.ee/#/lhv

Taotluse juurde kuuluvad järgmised lisadokumendid:

 • motivatsioonikiri koos lõputöö lühitutvustusega (kuni 1000 tähemärki);
 • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed;
 • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend);
 • kaitstud lõputöö kokkuvõte.

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades lõputöö väljundit, motivatsiooni, senist haridusteed ja õppeedukust) välja teise ehk vestlusvooru pääsejad. Vestlused toimuvad kolme tugevama kandidaadiga ja seejärel selgitatakse välja favoriit.

Taotluste esitamise tähtaeg: 19. juuni 2015. a.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 5 tööpäeva jooksul. Taotlejad peavad olema valmis oma töö tulemusi ning seotust Eesti majanduse arenguga tutvustama stipendiumikomisjonile. Stipendiumi saanud isikul on sisuline aruandluskohustus.