LHV Panga stipendium 2015/16

LHV Panga stipendium on mõeldud 2015/2016 õppeaastal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tasemeharidust lõpetavatele tudengitele, ärgitamaks kasutama oma teadmisi ja oskusi väljaspool IKT-sektorit.


Stipendiumiga tunnustatakse IKT-alaseid lõputöid, millega panustatakse Eesti finantssektori või mõne muu majandussektori arengusse läbi IT teadmiste ja oskuste rakendamise. Tööd võivad olla teoreetilise või praktilise suunitlusega, kuid peavad omama majanduslikku väärtust.

Stipendiumite suurused on 2015/2016 õppeaastal:

  • rakenduskõrghariduse lõputöö ja bakalaureusetöö kategooria, milles antakse õppeaastas välja üks 1500 eurone stipendium;
  • magistritöö kategooria, milles antakse õppeaastas välja üks 3000 eurone stipendium.

LHV Panga stipendiumi aluseks on „LHV Panga stipendiumi statuut“. Stipendiumile saavad kandideerida kõik HITSA poolt aktsepteeritud IKT õppekava lõpetavad tudengid ning kellel puudub töösuhe mõne teise pangaga.

Kandideerimise hindamise kriteeriumid:

  • lõputöö on kaitstud hindele 4 või 5;
  • lõputöö omab Eesti majandus- või finantssektoris praktilist väärtust;

Taotlusi võtame vastu HITSA Konkursiveebi kaudu: https://konkursiveeb.hitsa.ee.

Taotluse juurde kuuluvad järgmised lisadokumendid:
  • motivatsioonikiri koos lõputöö lühitutvustusega (kuni 1000 tähemärki);
  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed;
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend);
  • kaitstud lõputöö pealkiri ja töö kokkuvõte (kuni 1000 tähemärki);
  • lõputöö.

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades lõputöö väljundit, motivatsiooni, senist haridusteed ja õppeedukust) välja teise ehk vestlusvooru pääsejad. Vestlused toimuvad kolme tugevama kandidaadiga ja seejärel selgitatakse välja favoriit.
 
Taotluste esitamise tähtaeg: 16. juuni 2016. a.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 5 tööpäeva jooksul. Taotlejad peavad olema valmis oma töö tulemusi ning seotust Eesti majanduse arenguga tutvustama stipendiumikomisjonile. Stipendiumi saanud isikul on sisuline aruandluskohustus.