LHV Panga stipendium 2013/14

LHV Panga stipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud ühe 2013/2014 õppeaastal IT Akadeemia (ITA) poolt aktsepteeritud bakalaureuse taseme õppekaval õppivale tudengile, ärgitamaks tudengeid kasutama oma teadmisi ja praktilisi oskusi väljaspool info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektorit.

Stipendiumiga tunnustatakse IKT-alaste bakalaureusetööde valmimist, mis aitavad kaasa Eesti majanduse arengule või finantssektori edendamisele Eestis. Tööde juures hinnatakse nende praktilist väärtust.

Stipendiumi suurus 2013/2014 õppeaastal on 3000 eurot.

LHV Panga stipendiumi aluseks on „LHV Panga stipendiumi statuut“

http://www.studyitin.ee/scholarship/lhv-scholarship/lhv-applicationsaavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kes on vastavale õppekavale vastu võetud ning kellel puudub töösuhe mõne teise pangaga.

Kandideerimise hindamise kriteeriumid:

  • stipendiumi kandidaat õpib täiskoormusega;
  • stipendiumi kandidaat on vähemalt hea õppeedukusega (kaalutud keskmine hinne vähemalt 75% maksimumist);
  • bakalaureusetöö omab majandus- või finantssektoris praktilist väärtust.

Taotlusi võtame vastu IT Akadeemia kodulehe kaudu.

Taotluse juurde kuuluvad järgmised lisadokumendid:

  • motivatsioonikiri;
  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmeid;
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend);
  • kaitstud bakalaureusetöö teema ja lühikirjeldus (kuni 1000 tähemärki).

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades motivatsiooni, senist haridusteed, lõputöö väljundit ja õppeedukust) välja teise ehk vestlusvooru pääsejad. Vestlused toimuvad kolme tugevama kandidaadiga ja seejärel selgitatakse välja favoriit.

Taotluste esitamise tähtaeg: 19. juuni 2014.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 5 tööpäeva jooksul. Taotlejad peavad olema valmis oma bakalaureusetöö tulemusi tutvustama stipendiumikomisjonile 3. juulil 2014.

Stipendiumi saanud isikul on sisuline aruandluskohustus.