Õppekavade loetelu


LHV stipendiumile kvalifitseeruvate IKT õppekavade loetelu:Õppeasutuse nimi
Õppekava nimetus
Haridustase
   
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Infotehnoloogia
rakenduskõrgharidusõpe
   
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Infosüsteemide analüüs
rakenduskõrgharidusõpe
 IT süsteemide administreerimine
 IT süsteemide arendus
 Tehnosuhtlus
   
Tallinna Tehnikaülikool
       
Arvutisüsteemid
bakalaureuseõpe
 Elektroonika ja bioonika
 Elektroonika ja telekommunikatsioon
 Informaatika
 Telekommunikatsioon
 Äriinfotehnoloogia
   
 Arvutisüsteemid
magistriõpe
 Elektroonika ja bioonika
 Elektroonika ja kommunikatsioon
 E-riigi tehnoloogiad ja teenused
 Informaatika
 Küberkaitse
 Telekommunikatsioon
 Äriinfotehnoloogia
   
 Elektroonsed süsteemid
rakenduskõrgharidusõpe
 
 Rakendusinfotehnoloogia
   
Tallinna Ülikool
             
Informaatika
bakalaureuseõpe
   
 Haridustehnoloogia
magistriõpe
     
 Informaatikaõpetaja, kooli infojuht
 Infotehnoloogia juhtimine
 Inimese ja arvuti interaktsioon
   
 Rakendusinformaatika
rakenduskõrgharidusõpe
   
Tartu Ülikool
               
Arvutitehnika
bakalaureuseõpe
   
 Informaatika
 Infotehnoloogia
   
 Arvutitehnika
magistriõpe
       
 Informaatika
 Infotehnoloogia
 Matemaatika- ja informaatikaõpetaja
 Tarkvaratehnika
 
 
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Infotehnoloogia süsteemid
rakenduskõrgharidusõpe