LHV Panga stipendiaadid

2015. aasta stipendiaadid

2015. aastal tunnustati rakenduskõrghariduse lõputöö ja bakalaureusetöö kategoorias 1500 euro suuruse LHV Panga stipendiumiga Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetanud Kristjan Veskimäed töö eest „Platform-agnostic optical character recognition for invoice payment solution“, millega arendati arvelt makseandmeid leidvat makserakendust.

Parima magistritöö 3000-eurose stipendiumi sai Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühise tarkvaratehnika õppekava Cum Laude lõpetanud Jonas Kiiver töö eest "NFC Security Solution for Web Applications", mille sisuks on pakkuda välja uus NFC autentimise ja signeerimise lahendus läbi Google Cloud Messaging teenuse ja NFC Java Card’i.

2016. aasta stipendiaadid

2016. aastal sai rahenduskõrghariduse lõputöö ja bakalaureusetöö kategoorias LHV Panga stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud Liisi Soots bakalaureusetöö eest „Finding fraudulent users through IP address changes”, milles esitatud algoritm võeti kasutusele ettevõttes konkursil osalemise ajal ning näitas häid tulemusi.

Parima magistritöö 3000-eurose stipendiumi sai Tartu Tehnikaülikooli kiitusega lõpatanud Viktor Reinok oma magistritöö eest "Raamistik Java rakenduse jõudluse probleemide lahendamiseks empiirilise lähenemisega ", mille v
äljundiks oli tööriist, mis aitab leida Java rakendustest jõudluse kitsaskohti ning minimeerida nende teket arenduse jooksul.