Microsofti välisõpingute magistristipendium

2020. aasta Microsofti välisõpingute magistristipendiumi stipendiaat on Steffen Holter, kes alustas õpinguid MSc Computing (Visual Computing and Robotics) erialal  Ühendkuningriigis, Imperial College Londonis.

Microsoft’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud ühe andeka magistrandi välisõpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse infotehnoloogia valdkonnas. IKT valdkonna tuleviku suundasid teades soovitab Microsoft valida ML (Machine Learning), Big Data, AI (Artificial Intelligence), Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing õppesuuna. Kindlasti ei ole eelnimetatud suuna valik kohustuslik ning seda ei peeta stipendiumi jagamisel eelistuseks ega eelduseks.

Stipendiumi eesmärgiks on magistrandi õpingute ja õpimotivatsiooni toetamine, välismaise magistriõppe kättesaadavuse suurendamine, andes võimaluse õppida maailma nimekates ülikoolides ning tuues tagasi valdkonna kõige uuemaid oskuseid ja teadmisi, teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti- ja välistudengitele. IT Akadeemia programm aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet, programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.