Microsofti välisõpingute magistristipendium

Microsofti välisõpingute magistristipendiumi konkurss 2020


Microsoft ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2020. aasta Microsofti välisõpingute magistristipendiumile

Microsoft’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud ühe andeka magistrandi välisõpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse infotehnoloogia valdkonnas. IKT valdkonna tuleviku suundasid teades soovitab Microsoft valida ML (Machine Learning), Big Data, AI (Artificial Intelligence), Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing õppesuuna. Kindlasti ei ole eelnimetatud suuna valik kohustuslik ning seda ei peeta stipendiumi jagamisel eelistuseks ega eelduseks.

Stipendiumi suurus on 2020/2021. õppeaastal 8000 eurot.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2020/2021. õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Microsofti ja HITSA töötajad.

Stipendiumi taotlemiseks esitatakse:

  •   stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed, sh telefon, e-post (inglise keeles);
  •   taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki), kavandatavate õpingute riik ja/või kõrgkool (inglise keeles);
  •  essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Microsofti välisõpingute stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki, inglise keeles).
  •  õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend või õpingutulemuste väljavõte);

Stipendiumi taotlemise dokumendid esitatakse HITSA konkursiveebis https://konkursiveeb.hitsa.ee/.

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja kuus vestlusvooru (teise vooru) pääsejat. Vestlusvoorus, mis toimub inglise keeles, selgitatakse välja üks stipendiaat, kellelt oodatakse hiljemalt ühe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates immatrikuleeritud (enrolled) nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi. Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule kahes osas. Stipendiumi statuudi leiab IT Akadeemia kodulehelt.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15 juuni 2020. Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 10 tööpäeva jooksul, vestlusvoor toimumisaeg selgub hiljem (vajadusel Skype´i teel).

 

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti- ja välistudengitele. IT Akadeemia programm aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet, programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.