Skype’i välisõpingute magistristipendium

Skype’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialal (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. 

2018. aastal on stipendiumi suurus 8000 eurot, taotlusi konkursile saab esitada 19. juulini. Tutvu stipendiumikonkursi tingimustega ja statuudiga.

Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ning koguti osalejatelt panus tulevasesse stipendiumifondi. Esimene Skype stipendium anti välja 2006. aastal, selle toel on magistriõpinguid rahastatud 15 inimesel. 2006-2017 aasta stipendiaatide ja nende erialadega saab tutvuda siit.