Skype’i välisõpingute magistristipendium

Skype’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialal (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. 

Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ning koguti osalejatelt panus tulevasesse stipendiumifondi. Esimene Skype stipendium anti välja 2006. aastal, selle toel on magistriõpinguid rahastatud 16 inimesel.

2018. aasta stipendiaat on Mari Liis Pedak, kes jätkab magistriõpinguid Edinburgh’i Ülikoolis tehisintellekti valdkonnas.

Kõigi 2006-2018 aasta stipendiaatide ja nende erialadega saab tutvuda siit.