Skype’i välisõpingute magistristipendium

Skype’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialal (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ja koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi.

hetkel avatud konkurssi ei ole


Loe varasemate konkursside kohta >>>

Skype'i välisõpingute magistristipendiumi saajad >>>