Skype’i välisõpingute magistristipendiumi konkurss 2018

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2018. aasta Skype’i välisõpingute magistristipendiumile

Skype’i välisõpingute magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud 2018. aastal ühe inimese väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialal (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal.

Stipendiumi suurus on 2018/2019. õppeaastal 8000 eurot.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2018/2019. õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Skype’i ja HITSA töötajad.

Stipendiumi taotlemiseks peab kandidaat esitama:

  • taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed, sh telefon, e-post (inglise keeles);
  • taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki, inglise keeles), kavandatavate õpingute riik ja/või kõrgkool (inglise keeles);
  • essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Skype’i välisõpingute stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki, inglise keeles).
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend või õpingutulemuste väljavõte);

Stipendiumi taotlemise dokumente saab esitada HITSA konkursiveebis https://konkursiveeb.hitsa.ee/.

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja vestlusvooru (teise vooru) pääsejad. Vestlusvoorus, mis toimub inglise keeles, selgitatakse välja üks stipendiaat, kellelt oodatakse hiljemalt ühe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates immatrikuleeritud (enrolled) nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi. Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule kahes osas. 

Tutvu stipendiumi statuudiga siitTaotluste esitamise tähtaeg on 19. juuli 2018. Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 4 tööpäeva jooksul, vestlused toimuvad 30. juulil (vajadusel üle Skype´i).

Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ning koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi. Esimene stipendium anti välja 2006. aastal ja selle toel on magistriõpinguid rahastatud 15 tudengil.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti- ja välistudengitele. IT Akadeemia programm aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet, programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.


Lisainfo:

Signe Ambre
IT Akadeemia programmijuht
signe.ambre@hitsa.ee
tel: 628 5889 ja 588 48 398