Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendium

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2015. aasta Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendiumile.
Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendium on mõeldud silmapaistvate magistrantide õpingute toetamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Küberkaitse (Cyber Security) ja Arvutisüsteemide (Computer Systems and Engineering) ning Tartu Ülikooli Tarkvaratehnika (Software Engineering), Informaatika (Computer Science) magistriõppekavadel.

Stipendiumi eesmärgiks on silmapaistvate informaatika ja infotehnoloogia magistrantide õpingute ja õpimotivatsiooni toetamine, Eestis antava IKT kõrghariduse rahvusvahelise tuntuse suurendamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. september 2015

 
Stipendiumi aluseks on Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendiumi statuut.

Stipendiumifondi suurus 2015/2016 õppeaastal on 52 000 eurot ja välja jagatakse 8 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 6500 eurot õppeaastas. Stipendium on ette nähtud eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2015/2016 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik, kes on antud õppekavade magistriõppesse vastu võetud. Kandidaat peab õppima täiskoormusega ja tema kaalutud keskmine hinne peab olema kõrgem kui 3,5 (ka.). Esmakursuslase puhul kehtib viimati läbitud erialaste õpingute kaalutud keskmine hinne. Stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega, va riiklik õppetoetus, ja lühiajalised välisõpinguid toetavad stipendiumid.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis.
Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti või inglise keelsed lisadokumendid:

  • Motivatsioonikiri koos kavandatava magistritöö või huvivaldkonna kirjeldusega (kokku kuni 1000 tähemärki)
  • Stipendiumi taotleja Curriculum Vitae
  • Soovituskiri vabalt valitud isiku poolt
  • Dekanaadist küsitud õpingutulemuste väljavõte või akadeemiline õiend kogu õppeaja kohta viimases (esmakursuslaste puhul) või praeguses kõrgkoolis (teise aasta magistrandi puhul);
Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valivad Skype´i esindajad laekunud taotluste hulgast (arvestades kandidaadi motivatsiooni, senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja teise ehk vestlusvooru pääsejad. Stipendiumikomisjoni vestlused toimuvad kuni kahekümne tugevama kandidaadiga.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 6 tööpäeva jooksul. II vooru intervjuud toimuvad 2. oktoobril. Stipendiaadid selguvad 5. oktoobriks 2015. Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas: oktoobris peale stipendiumi kinnitamist ning veebruaris eeldusel, et stipendiaat on jätkuvalt täiskoormusõppes, läbinud sügissemestril vähemalt 20 EAPd, kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5.