ITL-i Ustus Aguri stipendium

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi

ITL-i Ustus Aguri stipendium õpinguteks doktoriõppes

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna õppekaval. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna õppekaval doktoriõppes õppiv doktorant.  

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis.

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või ingliskeelsed lisadokumendid:

  • CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi uurimustöö seisukohast olulist infot;
  • doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki);
  • essee teemal „Eesti infoühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab“ (kuni 4000 tähemärki).

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. oktoober 2018.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust. Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 14. novembriks 2018.

Stipendiumi saaja on oodatud stipendiumi kätteandmisele  ITL-i üldkoosolekule 22. novembril 2018.

Lisainformatsioon:
Helen Karolin
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
helen.karolin@hitsa.ee
tel: 628 5825


Loe varasemate konkursside kohta >>>

ITL'i Ustus Aguri stipendiumi saajad >>>