Ustus Aguri stipendiumikonkurss 2016

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja:

ITL-i Ustus Aguri stipendiumikonkursi

ITL-i Ustus Aguri stipendium on avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.


Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval õppiv doktorant.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis. Taotlusi võetakse vastu alates 3. oktoobrist 2016.

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või inglisekeelsed lisadokumendid:
  • Taotleja CV, sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi seisukohast olulist infot.
  • Doktoritöö teema lühikirjeldus.
  • Stipendiumikandidaadi esseevormis nägemus, milline on tema doktoritöö oodatav mõju ja panus Eesti infoühiskonna arengusse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2016 kell 23:59

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust.

Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 4. novembriks 2016.

Juhised taotlejale:
  • Stipendiumitaotluse esitamiseks HITSA konkursiveebis tuleb taotlejal registreeruda konkursiveebi kasutajaks.
  • Kasutajakonto loomiseks on kaks võimalust: ID-kaart või e-post. Soovitame eelistada ID-kaardiga registreerumist, sest taotluse lõplikuks esitamiseks konkursi tähtajaks, peab taotleja olema autenditud oma isiku ID-kaardiga. Kui kasutajakonto loomisel on kasutatud e-posti võimalust, siis suunatakse taotleja enne taotluse esitamist ID-kaardiga isiku tuvastamise juurde.
  • Avatud taotlusvoorud leiab taotleja menüüst "Esita uus taotlus".
  • Enne taotluse lõplikku esitamist saab selle eelsalvestada „kavandi“ staatuses ning sobival ajal täitmist jätkata või juba sisestatud andmeid muuta. Juhime tähelepanu, et konkursiveebi haldajad näevad ka kavandi staatuses taotlusi. Taotluse lõplikul esitamisel peavad olema kõik kohustuslikud väljad täidetud. Juba esitatud taotlust taotluse esitaja enam muuta ei saa.
  • Me eeldame, et kui taotlus on konkursi tähtajaks, 17.10.2016 kl 23:59 „kavandi“ staatuses, siis on taotluse sisestaja loobunud kandideerimisest ning tähtajaks „kavandi“ staatuses olevaid taotlusi hindamiskomisjonile ei esitada. Need taotlused kustutatakse konkursiveebist.