ITL-i Ustus Aguri stipendium

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi


ITL-i Ustus Aguri stipendium õpinguteks doktoriõppes

 

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

 

Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas doktoriõppes õppiv doktorant.

 

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis.

 

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või ingliskeelsed lisadokumendid:

·         CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi uurimustöö seisukohast olulist infot;

·         doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki);

·         essee teemal „Eesti infoühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab“ (kuni 4000 tähemärki).

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. oktoober 2018.

 

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust. Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 14. novembriks 2018.

 


Lisainformatsioon:
Helen Karolin
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Telefon: 628 5825
E-post: helen.karolin@hitsa.ee

  ITL'i Ustus Aguri stipendiumi saajad >>>