Ustus Aguri stipendiaadid

2019. aastal pälvis Ustus Aguri stipendiumi Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kais Allkivi-Metsoja, kelle doktoritöö teema on Statistical Modeling of Language Proficiency Levels for Automated Assessment of Written L2 Estonian („Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks“).