Tiigriülikooli programm

IKT-alase kõrghariduse toetusprogrammi “Tiigriülikool” ja selle jätkuprogrammi “Tiigriülikool+” eesmärk on toetada kvalifitseeritud õppejõudkonna ja kaasaegse infrastruktuuri arendamist Eesti kõrgkoolides.

Alanud on IKT kõrgharidusprogrammi“Tiigriülikool+” neljas periood (2013-2016)

Tiigriülikooli programmi kaudu on 2002-2012 aastatel investeeritud kokku üle 23 miljoni euro, sh 18 milj riigieelarvelisi vahendeid ja 5 milj muudest allikatest. Muuhulgas on avalik-õiguslikesse ülikoolidesse lisandunud üle 2765 arvuti ja moderniseeritud ligi 1450 arvutit; loodud või täiendatud üle 154 õppe- ja teaduslabori. Üle 480 õppejõu ja doktorandi Eestist on osalenud programmi toel rahvusvahelistel konverentsidel, 168 külalisõppejõudu on pidanud loenguid Eestis ja ligi 630 doktoranti on saanud tuge oma kraadiõpingutes. Lisaks on toetatud ligi 235 kursuse loomist ja suures mahus õppekirjanduse hankimist. Loe ka detailsemat ülevaadet…  (PDF)

Käimasolevate Tiigriülikooli programmi konkurssidega tutvu konkursside lehel.

Tiigriülikooli programminõukogu* HITSA juures:

  • Erki Urva, HITSA juhatuse esimees
  • Jaak Anton, HITSA nõukogu liige, HTM-i nõunik (infotehnoloogia)
  • Urmas Kõlli, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja, Datel AS juhatuse esimees
  • Peeter Normak, avalik-õiguslike ülikoolide Rektorite Nõukogu esindaja, TLÜ Informaatika Instituudi direktor, doktoriõppekava ja IT-juhtimise magistriõppekava juht
  • Varmo Vene, avalik-õiguslike ülikoolide Rektorite Nõukogu esindaja, TÜ Arvutiteaduse Instituudi asejuhataja
  • Margus Kruus, avalik-õiguslike ülikoolide Rektorite Nõukogu esindaja, TTÜ Infotehnoloogia Teaduskonna õppeprodekaan
  • Linnar Viik, Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppejõud, erialaekspert

* alusdokumendiks “Tiigriülikool programmi toimimispõhimõtted” kinnitatud EITSA nõukogu koosoleku otsusega 28. novembril 2002.