IKT doktorandid 2014

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutab riikliku IKT kõrgharidusprogrammi Tiigriülikool+ raames välja stipendiumikonkursi

TIIGRIÜLIKOOLI STIPENDIUMID IKT DOKTORANTIDELE EESTI AVALIK- ÕIGUSLIKES ÜLIKOOLIDES

Stipendiumid on ette nähtud avalik-õiguslike ülikoolide doktorantide õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialal ühe õppeaasta vältel. 2014/2015. õppeaastaks (so. 12 kuud) antakse välja 15 stipendiumi suurusega à 4601,64 eurot.

Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis IKT-erialal doktoriõppes õppiv doktorant, kelle õppekava täitmine on tõendatud ülikooli poolt.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada vormikohane taotlus (inglisekeelne taotlus) koos lisadega HITSA-le. Taotlus tuleb esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna.

Vormile tuleb lisada:

  • taotleja Curriculum Vitae (sh. publikatsioonide loetelu);
  • juhendaja soovitus koos juhendaja kontaktandmetega;
  • doktoritöö teema kirjeldus ühel leheküljel;
  • ülikooli poolt väljastatud õpingutulemuste väljavõte, mis tõendab üliõpilase edasijõudmist vastavalt õppeplaanile (doktorantuuri just astunutel asendab seda õiend doktorantuuri astumise kohta).

Taotlus saata elektroonselt e-posti aadressil Kristi.Ainen@hitsa.ee, kus teemareal (“Subject“) on märgusõna “Tiigriülikooli stipendium 2014 IKT doktorandile”.

Stipendiumite eraldamise protseduur on kaheetapiline:

  • Esimeses etapis koostavad ülikoolid oma üliõpilaste taotluste alusel pingerea, milles arvestatakse eelkõige üliõpilaste edasijõudmist vastavalt oma õppeplaanile. Pingerea koostamiseks on ülikoolidel õigus kasutada täiendavaid kriteeriume.
  • Tiigriülikooli programminõukogu otsustab stipendiumi eraldamise ülikoolide poolt esitatud pingeridade alusel ja vastavalt jaotatava stipendiumifondi suurusele.

Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas (2300 eurot 1 kuu jooksul alates lepingu allkirjastamisest, 2301,64 eurot veebruaris 2015.a).

Taotluste esitamise tähtaeg on 06. oktoober 2014.

Stipendiumide eraldamine otsustatakse hiljemalt 1 kuu jooksul taotluste esitamise tähtajast. Stipendiumi aluseks on stipendiumi “Tiigriülikooli stipendiumid IKT doktorantidele Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides” statuut.

Lisainfo:

Kristi Ainen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
E-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 628 5888

Stipendiumikonkursi tingimused inglise keeles