Sihtfinantseerimine

TÄHELEPANU!

Hetkel Tiigriülikool+ programm avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist sihtfinantseerimise alusel ei toeta.

Tiigriülikooli programm on kavas ühendada IT Akadeemiaga. Täpsem info 2015 II kvartalis. 

Vaata sihtfinantseerimise arhiivi