Sihtfinantseerimine 2003.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool finantseeris 2003. a. avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli statsionaarsete üliõpilaste arvule:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 4 500 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 2 000 000 EEK

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli
IKT erialade (kaalutud) statsionaarsete üliõpilaste arvule:
IKT erialade õppejõudude töötasu lisavahendid 1 500 000 EEK
IKT erialade eriotstarbelise tarkvara ja õppekirjanduse hange 500 000 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 28.03.2003 ja 23.09.2003.