Sihtfinantseerimine 2004.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool finantseerib 2004. a. avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli kaalutud üliõpilaste arvule (täiskoormusega ja statsionaarse õppe kaal on 1, osakoormusega õppe kaal on 0,75):
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 1 300 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 2 900 000 EEK

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli
IKT erialade kaalutud üliõpilaste arvule (täiskoormusega ja statsionaarse õppe kaal on 1, osakoormusega õppe kaal on 0,75, kaalutud tasemeti: bakalaureus – 1, magister – 2, doktor -4):
IKT erialade õppejõudude töötasu lisavahendid 1 350 000 EEK
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 200 000 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 08.04.2004 ja 13.07.2004.