Sihtfinantseerimine 2006.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2005 – 2008 a.) finantseerib 2006. a. avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 2 000 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 2 000 000 EEK

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 300 000 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 11.04.2006.
Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 05.04.06)

Sihtfinantseerimise taotlus – tarkvara (vastavalt otsustele 06.12.2006)

Sihtfinantseerimise taotlus – tarkvara (vastavalt otsustele 10.03.2006)