Sihtfinantseerimine 2007.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2005 – 2008 a.) finantseerib 2007. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 1 800 000 EEK
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 1 800 000  EEK

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 303 779 EEK

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetud ülikoolidele kirjalikult 17.05.2007.
Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 11.05.07)