Sihtfinantseerimine 2011.a.

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2009 – 2012 a.) finantseerib 2011. a avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist järgmiselt:

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule riiklikust koolitustellimusest:
Arvutite ost üliõpilastele ja õppejõududele 57 520,5 eurot
Arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 57 520,5 eurot

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:
Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 15 978 eurot.
Lisainfo sihtfinantseerimise kohta saadetakse märtsi lõpus ülikoolide rektoritele kirjalikult.

Sihtfinantseerimise taotlus – arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt otsusele 15.03.11)

Taotluste tähtaeg 31.aprill 2011.a.