Sihtfinantseerimine

2014.A:

Riiklik IKT kõrgharidusprogramm Tiigriülikool+ (2013 – 2016 a.) finantseerib ka 2014. aastal avalik-õiguslike ülikoolide IKT infrastruktuuri arendamist ja IKT erialade õpetamist.

Proportsionaalselt avalik-õigusliku ülikooli osakaalule tudengite üldarvust:

Arvutite ost üliõpilaste ühiskasutusse ja arvutivõrkude infrastruktuuri kaasajastamine 50 000 eurot

Proportsionaalselt IKT erialade üliõpilaste arvu osakaalule kaalutud tasemeti:

Eriotstarbelise IKT alase õppekirjanduse hange 10 000 eurot

Lisainfo sihtfinantseerimise kohta on saadetakse ülikoolide rektoritele kirjalikult.

Sihtfinantseerimise taotlus– arvutid, võrguinfra ja õppekirjandus (vastavalt programminõukogu 13.03.2014 otsusele).

Taotluste esitamise tähtaeg 07. aprill 2014


Vaata sihtfinantseerimise arhiivi