Uuringud

1. “Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaalane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed”
(oktoober 2005; teostaja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS)

Lõppraport (PDF, 1790 KB)

2. “Õppe- ja teadustöös kasutatava erialatarkvara uuring”
(november 2005; teostaja: Tallinna Tehnikaülikool)

Lõppraport (PDF, 368 KB)

3. “Avalik õiguslikele ülikoolidele ühtseid printsiipe järgivate I(K)T arengukavade koostamine”
(31.05.2004, teostaja: KPMG Estonia)

Lõppraport (PDF, 435 KB)
Lisa 1 – metoodilised vahetulemid (PDF, 83 KB)
Lisa 2 – I Kodutöö koond (KET järjestamine) (PDF, 19 KB)
Lisa 3 – II Kodutöö koond (KET + protsess) (PDF, 14 KB)
Lisa 4 – IKT abil toetatavate protsesside loend (PDF, 7 KB)
Lisa 5 – Ülikoolide IKT projektid ja mõõdikud (PDF, 22 KB)