Uuringud

HITSA toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist hariduses ning aitab kaasa kõrgharidusega IT-spetsialistide ettevalmistamisele. HITSA rolliks on olla nendes tegevustes uuenduste ja arenduste initsiaatoriks, suunajaks ning parimate praktikate levitajaks. HITSA eestvedamisel viiakse läbi IKT valdkonna uuringuid ja analüüse, kaardistatud on nii digioskuste õpetamist üldharidussüsteemis, IKT valdkonna tööandjate rahulolu lõpetajate oskustega aga ka IKT üliõpilaste õpingute katkestamise põhjuseid.

HITSA tellitud uuringud: