Tudengite õpingute katkestamise põhjused IKT kõrghariduses

Uuringu läbiviimise aeg: veebruar-juuni 2015

IKT tudengite katkestamise põhjuseid uuriti Eesti nelja juhtiva IKT kõrgharidust andva kõrgkooli põhjal. Nendeks kõrgkoolideks on: Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

Hariduse kvaliteedi üheks näitajaks on tudengite rahulolu õppega ning nende motivatsioon õppida ja õpinguid lõpetada.
Uuringu eesmärgiks oli saada õpingud katkestanud tudengitelt tagasisidet, mis olid peamised õpingute katkestamist tingivad asjaolud.
Tudengitelt küsiti hinnanguid:

 • karjäärinõustamise ja erialateadlikkuse kohta

 • rahulolu õpingutega (nii õppekorralduse, õppeainete kui ka õpetamisega)

 • õpingute ja töö ühildamise kohta

Õpingute katkestamise uuringu lõpparuanne >>

Uuringu käigus välja töötatud küsimustikud:
Küsimustik IKT katkestajate küsitlemiseks (eesti keeles)
Küsimustik IKT katkestajate küsitlemiseks (inglise keeles)
Küsimustik IKT katkestajate küsitlemiseks (vene keeles)

Uuringu tellis HITSA ja uuringut rahastas "Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)" rakendusprogramm


 • IKT valdkonna üliõpilaste õppimise ja töötamise uuringute esitlus

26.10.2015 tutvustas HITSA koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuniktsiooni Liiduga kahte IKT tudengeid käsitlevat uuringut ja IKT erialade tudengite töötamise uuringu läbiviimisel kasutatud innovaatilist tehnoloogilist lahendust - Sharemind. Ettekannetele järgnes Haridus- ja Teadusministeeriumi, ülikooli, tudengite ja tööandjate vahel paneeldiskussioon. Esitlus toimus TTÜ Tudengimajas.

Esitlused:
Tudengite õpingute katkestamise põhjused IKT kõrghariduses - esitles Janno Järve
IKT erialade tudengite töötamine - esitles Sten Anspal
Sharemindist ja selle kasutamise võimalikkusest tulevikus - esitles Baldur Kubo

Paneeldiskussiooni teemad:

 • Kui enamus õppureid katkestab, siis kas see on üldse probleem?

 • Kas diplom on tunnistus teatud kvaliteeditasemest?

 • Kumb peab kohanema: kas kool või tööandja?

 • Kas tänased IKT stipendiumid sihivad õiget sihtrühma?

Paneeldiskusioonis osalesid:

 • Anne Kivimäe (Haridus- ja Teadusministeerium)

 • Ants Sild (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

 • Agu Leinfeld (AS Datel)

 • Gert Jervan (TTÜ)

 • Jaak Vilo (Tartu Ülikool)

 • Tiit Roosmaa (IT Kolledž)

 • Sander Tars (Tartu Ülikooli IT üliõpilasesindus)

 • Maris Järvsoo (TTÜ Üliõpilasesindus)