IKT õppekavade arendusmetoodika

IKT õppekavade arendusmetoodika tööandjate kaasamiseks õppekava nõukodades.


ettekanded, 16. OKTOOBER 2017


Metoodika


Metoodika ingliskeelsed tõlked: