Tööandjate rahulolu IKT õppekavadel kõrgkooli lõpetajate oskustega

Selleks, et IKT õpe annaks lõpetajale just sellised teadmised ja oskused, mis on tööturul vajalikud, on oluline koguda tööandjate käest tagasisidet tööturul nõutu ja õppe vastavuse kohta. IT Aakadeemia programmis on HITSA ülesandeks koostöös tööandjatega kaardistada iga-aastaselt IT Akadeemia programmi fookusõppekavade lõpetanute tööandjate hinnangud, kuivõrd rahul on nad IKT õppe lõpetanute teadmiste ja nende rakendamisoskustega. Antud tulem on sisendiks ka õppekavade arendusse.

Tutvu uuringutega: