2015: tööandjate rahulolu uuring

Pilootuuringu läbiviimise aeg: märts-juuni 2015

Uuringu käigus sooviti kaardistatada IKT õppekavadel tudengitele õpetatavad oskused. Selleks töötati koostöös kõrgkoolide ja tööandjatega välja ankeet, mille abil küsida tööandjatelt tagasisidet just konkreetsel ametikohal vajalike oskuste ja nende oskuste taseme kohta.

Välja töötatud küsitlusankeeti ja metoodikat testiti pilootuuringu käigus nelja kõrgkooli poolt: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledži vilistlaste tööandjate seas.

Tööandjate uuringu lõpparuanne >>

Uuringu käigus välja töötatud küsimustikud (3 tk):
Ankeet: teiste erialade lõpetajate IKT oskused
Ankeet: tööandjate rahulolu IKT erialade lõpetajate oskustega
Ankeet: tööandjate rahulolu IKT erialade lõpetajate oskustega (inglise keeles)

Lisainfo hanke kohta on võimalik leida hanke tehnilisest kirjeldusest >>