2017: tööandjate ja lõpetajate rahulolu uuring

Uuringu sihtrühmaks on IT Akadeemia programmist toetust saavate õppekavade lõpetajad ja nende tööandjad.

Lõpetajate tööandjate uuring annab vastuse:

  • milliseid teadmisi ja oskusi nad hiljuti IKT lõpetanutelt sellel töökohal eeldavad;
  • milline on praegu lõpetajate teadmiste ja oskuste tase;
  • millised on lähimate aastate tulevikutrendid ning sellega seoses vajadus praeguse õppe muutmiseks sh uute õppemudelite juurutamiseks.

Lõpetajatelt saadud hinnangud annavad vastuse:

  • kuidas vastas õpitu nende vajadustele;
  • kuivõrd nad saavad õpitut oma igapäevatöös rakendada;
  • milliseid teadmisi ja oskuste andmist on oluline õppekavadesse lisada.

See teave on oluliseks sisendiks õppekavade arendusse, et tõsta seeläbi IKT õppe läbinute teadmiste ja oskuste taset ja seeläbi ka kogu IKT sektori konkurentsi võimekust.

Tutvu üldraportiga siin>>

Õppekavapõhised raportid:

TARTU ÜLIKOOL

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TÜ/TTÜ ÜHISÕPPEKAVAD