Aineõpetaja digikogumik

Valik digivahendid e-õppe läbiviimiseks aineõpetajalt aineõpetajale. Kogumiku autoriteks on HITSA Digivõtme koolitusprogrammi koolitajad ja seda täiendatakse jooksvalt.

Kogumik on jagatud kaheks: ainealased ja aineülesed digivahendid

Vaata ka Innove koostatud tabelit, kuhu on ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid.

  • aineülesed digivahendid õppijatega suhtlemiseks:  

Oleme koostanud nimekirja lihtsatest esmatasandi vabalt kättesaadavatest vahenditest ja võimalustest, mida iga õpetaja saab kasutada oma õppijatega suhtlemiseks.

PILT NUTISEADMEST MEILILE

Fotode saatmine nutiseadmest meilile või mõnda teise suhtluskanalisse on lihtne ja kiire võimalus anda õpilastele ülesandeid ja juhendeid. Pikem piltidega juhend

Pilt nutiseadmest meilile


EKRAANIVIDEO OPENBOARD NÄITEL

Ekraanivideo annab võimaluse õppijale saadetud iseseisvat ülesannet täpsustada – näidata ja rääkida ekraanil ülesande käiku või millelegi konkreetsele tähelepanu juhtida. Videojuhend

Vaata ka Viljandi Jakobsoni Kooli matemaatikaõpetaja Tiina Vilbergi tehtud videojuhendeid oma 9. klassi õpilastele. Teemaks on Pythagorase teoreemi rakendamine. 

Ekraanivideo salvestamine openboard.ch


EKRAANIVIDEO SCREENCAST-O-MATIC NÄITEL

Ka Screencast-O-Matic pakub ekraanivideo salvestamise võimalust. Salvestatud videot saab ka redigeerida ning tasuta saab salvestada kuni 15 minutit. Videojuhend

Vaata ka Viljandi Jakobsoni Kooli matemaatikaõpetaja Tiina Vilbergi tehtud videojuhendeid oma 5. ja 6. klassi õpilastele: kolmnurga kõrgused ja alused ning kümnendmurrud.

VEEBIKOOSOLEK GOOGLE MEET NÄITEL

Google Meet´is saad distantsõpet läbi viia reaalajas ühe või mitme õppijaga samaaegselt. Lepi õppijatega kokku aeg ja saada neile veebikoosoleku aadress liitumiseks. Videojuhend

NB! Google Meet keskkond pakub ka mitmeid teisi võimalusi, vaata lähemalt videojuhendite esitlusloendist

Veebikoosoleku pidamine


ESITLUSE HELINDAMINE  

Helindamine on hea võimalus pakkuda slaidil olevale lisaselgitusi. Nii saab õpilast kaasata ja olla tema jaoks rohkem kohal. PowerPoint esitluse helindamise videojuhend ja Google Slides esitluse helindamise videojuhend

Vaata ka Viljandi Jakobsoni Kooli matemaatikaõpetaja Tiina Vilbergi tehtud helindatud esitlust
kümnendmurdude kujutamisest arvkiirel.

PowerPoint esitluse helindamine

Google Slides esitluse helindamine


Testi koostamine QUIZIZZ näitel

Veebipõhistes testide keskkondades saab kokku panna meelepäraseid teste ning saata need õpilastele iseseisvaks lahendamiseks. Videojuhend

PADLET LOOVTÖÖDE JAGAMISEL

Padlet loovtööde jagamisel Padlet on lihtne ja populaarne veebitahvel. Õpetaja ja õpilased saavad koostöös üheaegselt postida erinevas formaadis faile. Padleti kaudu saab jagada ülesandeid ja anda tagasisidet. Videojuhend 


Koguge kokku ideed ja valige parimad välja Tricider'iga 

Tricider on kiire ja lihtne koostöine keskkond ideede kogumiseks ja hääletamiseks. Sobib erinevatesse ainetesse. Videojuhend


TAGASISIDE KÜSIMUSTIK GOOGLE FORMSIS

Tegemist on uuringute ja küsimustike loomise keskkonnaga. Küsimusi saab lisada alateemade kaupa, juurde saab lisada pilte ja kirjeldusi. Videojuhend

_________
 
Kui teil on kogumiku täiendamiseks soovitusi, võtke meiega ühendust triin.kaasik@harno.ee
Ainekogumiku kokkupanemisel olid abiks ka Innove spetsialistid.