Kehalise kasvatuse e-õppe vahendid

Valik digivahendid e-õppe läbiviimiseks aineõpetajalt aineõpetajale. Kogumiku autoriteks on HITSA Digivõtme koolitusprogrammi koolitajad ja seda täiendatakse jooksvalt.

Actionbound

Juhend
Nutiorienteerumise vahend, mis võimaldab läbi viia ka viktoriini. Nutiorienteeruma saab õpilasi saata nii üksi kui kambaga. Õpilastele saab mängu suunata lingi, QR koodi või boundi nimega. Tutvu ka õuemänge tutvustava veebiseminariga.

Aktiivsusmonitorid ja nutikellad

Distantsilt liikuma juhendamisel saab väga hästi ära kasutada ka õpilaste endi nutivahendeid. Leppige õpilasega kokku päeva ja nädala eesmärgid. Õpilane saab oma treeningu salvestada ja jagada seda ekraanipildina õpetajaga. Kui õpetaja juhtub kasutama sama firma aktiivsusseadet, saab treeninguid jagada seadme keskkonnas.

Liikumiskalender (autor Eveli Strandson‎)
Noorematele õpilastele / vanematele õpilastele
Püstita õpilastele päeva ja nädala eesmärgid ning vormista need kalendrisse – akna avades leiab õpilane päeva tegevuse, soovituse, ülesande.

Treeningvideod
Suuna õppijad igapäevasele treeningule SportEST eestikeelsete videote abil. 12 videot aitavad teil kokku panna nädala kava.

Little Sport
Mudilastele sobivad liikumisharjutused. Videod on inglise keeles, aga on arusaadavad ka ilma helita ning soovi korral võib liikumise lõimida inglise keelega. Videod soovitame avada WatchKIN keskkonna kaudu, mis võimaldab jagada videosisu ilma häirivate segajateta (reklaamide ja ebasobivate kommentaarideta). 

Liikuma kutsuv kool
Häid ideid liikumispausideks ning liikumistegevusteks sees ja õues. TÜ Liikumislabori juures asetsev portaal Liikuma Kutsuv Kool; Mida õues (ka üksi) teha? Mida teha ruumis? Kuidas arendada võimekust? Ideesid õpilasele, õpetajale, lapsevanemale. (Kõik kooliastmed).

Pilatese veebitreeningud
Delfi pilatese veebitreeningute programm, läbiviija B. Normet. (II, III, gümnaasium).

Hommikune virgutusvõimlemine
Hommikune virgutusvõimlemine ERRis, läbiviija M. Kõrv, klaveril saadab V. Ernesaks (III, gümnaasium, lapsevanemad).

Liikumise YouTube kanal
Liikumine, rütm, improvisatsioon, muusika – liikuma kutsub John Jacobson oma sõpradega (kõik vanuaseastmed).

Spordimuuseum
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi haridusprogrammid, töötoad jm (II, III, gümnaasium).

Eesti Tervishoiu Muuseum
Eesti Tervishoiu Muuseumi haridusprogrammid erinevatele vanuserühmadele. Materjalid kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse lõiminguks. (kõik kooliastmed)._________
 
Kui teil on kogumiku täiendamiseks soovitusi, võtke meiega ühendust triin.kaasik@harno.ee