Loodusainete e-õppe vahendid

Valik digivahendid e-õppe läbiviimiseks aineõpetajalt aineõpetajale. Kogumiku autoriteks on HITSA Digivõtme koolitusprogrammi koolitajad ja seda täiendatakse jooksvalt.

Loodusõpetus

Pilvede kool  
Hea võimalus õpilast õuesõppele suunata. Anna õpilasele ülesanne paari päeva jooksul pilvede määramiseks ja analüüsimiseks. Telefonis saab õpilane kasutada pilveaabitsa rakendust (Android platvormile), kust leiab pilveliigid ja muud nähtused, samuti sõnastiku.

Eesti linnud  
Rakendus linnuliikide määramiseks erinevate tunnuste järgi: põhivärvus, erivärvid, noka kuju, pesitsuspaik jne. Toas olles saab linnuvaatlusi jätkata Looduskalendri lehel.

Eestimaa Looduse Fondi materjalid 
Digimaterjale ja -ülesandeid erinevatele vanuseastmetele.

Eesti Tervisemuuseum
Virtuaaltuur ja palju erinevaid loenguid.

Tervisemuuseumi E-õpe
E-õppe lehelt leiab haaravad lühiloengud, joonised, katsed ja enesekontrolliks mõeldud testid. 

Tere, Kevad! 2020
Keskkond, mis pakub õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Nooremale koolieale ja eelkooliealistele.

Keskkonnakompass
Metsade, veekogude ja soode koosluste pildi- ja videogaleriid avavad elamuslikke „aknaid“ meie kooslustesse. Siin leiate nii tavalisi kui erilisi liike, samuti põnevaid teemasid ja tegevusi. Keskkonnakompass sobib loodushuvilisele koosluste ja liikide tundmaõppimiseks.

Eesti selgroogsed
Eestis enamlevinud liikide kirjeldused.

Eesti taimed
Eestis enamlevinud liikide kirjeldused.

Taskutark
III kooliastme teemad.

Ökojalajälje kalkulaator
Võimaldab analüüsida oma keskkonnakäitumist ja arvutada ökoloogilist jalajälge.

Loodushelid
Saab kuulata erinevate loomarühmade esindajate tekitatud hääli - linnulaulu, ritsikate siristamist, konnade krooksumist ja paljusid muid helisid.

Loodusmuuseumi virtuaalmuuseum 
Siin saab tutvuda nii muuseumi püsinäitustega kui ka viimaste möödunud ajutiste näitustega. Lisaks virtuaalsele jalutuskäigule näitusesaalides saab kuulata audiogiidi, vaadata videoid ning mängida mänge.

Tartu Ülikooli tähetorn
Astronoomiaalased materjalid. 

Loodusmuuseumi virtuaalsed töölehed
ALPA
Eestikeelne ALPA mobiilirakendus sisaldab teiste mängude seas Eesti lillede, puulehtede ja lindude õppimise mänge ning lindude ära tundmist nende laulu järgi. Olemas ka tarkadele tahvlitele! Sobilik 1. kooliastmele.

Geograafia

Seterra  
Lihtne ja hariv geograafiamäng igas vanuses õppijale, millega geograafiateadmisi värskendada ja proovile panna. Sobib nii mobiili kui ka arvutisse.

Maa-ameti Eesti kaart  
Võimaldab teostada erinevaid otsinguid ja mõõdistusi. Kasutatav ka nutiseadmetes.

Riigi ilmateenistuse koduleht  
Animeeritud reaalajas ilmakaart.

Ventusky 
Jälgida saab hetkeilma, ilmaprognoosi, hoiatusi ja palju muud.

Eesti Statistikaamet 
Piirkondlik portree Eesti maakondadest, linnadest ja valdadest.

Google Earth 
Google Mapsiga seotud rakendus Google Earth on iseseisev programm, mis pakub maakera vaatlemiseks rohkem võimalusi – sellega on võimalik vaadelda ka polaaralasid. Vali asukoht ja avasta kohalikke vaatamisväärtusi 3D vaates.

Human Development Reports
Inimarengu aruanded.

World Population Prospects 2019
ÜRO andmebaas rahvastiku kohta.

Loodusvööndid
Mis on loodusvööndid? Miks loodusvööndid tekivad? Kus asuvad loodusvööndid?

Geoknow
Interaktiivne kliimakaart ja kliimadiagrammid.

Bioloogia

Rakumaailm  
Eestikeelne rakumaailm.

Seeneaabits
Rakendus seente määramiseks – 56 Eestis leiduvat seeneliiki. Androidile ja iOS-ile.

NatureGate eLoodus
Saab tundma õppida sadu Eestile omaseid looma-, taime- ja seeneriigi esindajaid. Liike saab otsida nii eesti- kui ladinakeelse liiginimetuse, süstemaatilise registri ja liigi esitähe järgi.

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile
Mudelid mudelid protsesside ja nähtuste kohta.

Learn.Genetics
Geneetika õppematerjal, võimalik teha interaktiivseid katseid.

Tartu Ülikooli teaduskool 
Lisamaterjale erinevate teemade kohta nii põhikoolis kui gümnaasiumis.

Ampser
Teave ja näidismaterjal tervisliku menüü koostamise kohta.

Loodushelid
Saab kuulata erinevate loomarühmade esindajate tekitatud hääli - linnulaulu, ritsikate siristamist, konnade krooksumist ja paljusid muid helisid.

Loodusmuuseumi virtuaalsed töölehed
7.-9. klass ja gümnaasium Isad ja pojad, taimed ja loomad (arvutis lahendamiseks) või nutitelefonis.
Gümnaasium Pärilikkus ja muutlikkus (arvutis lahendamiseks) või nutitelefonis.

Keemia

Perioodilisustabel 
Android
iOS
Eestikeelne rakendus, mis aitab õpilasel visuaalselt õppida ja meelde tuletada perioodilisustabelit. Äpis on keemiliste elementide loend, kust leiab ainete kujutise, omadused ja lingi Wikipediast lisainfo saamiseks.

ACD/ChemSketch
Võimaldab joonistada keemilisi struktuure ja arvutada molekuli omadusi.

ChemCollectiveVirtualLab
Keemia õppematerjalid: virtuaalsed laborid, simulatsioonid, testid, juhendid jm.

MolView
Veebirakendus, mis aitab visualiseerida molekulide struktuuri ja omadusi.

Ptable
Keemiliste elementide interaktiivne perioodiline tabel.

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile
Mudelid on mõeldud abiks loodusainetes - bioloogias, keemias ja füüsikas - õpetatavatest protsessidest ja nähtusest arusaamisel. Õpetaja leiab siit mudelid, kasutusjuhendid, teoorialehed, infot ja abi mudelite kasutamise kohta tunnis. Õpilane saab tutvuda erinevaid loodusteaduslikke protsesse kirjeldavate mudelitega katsetada ja isegi mängida.

Phet interactive simulations
Lõbusad, vabalt kasutatavad, interaktiivsed ning uuringutel põhinevad loodusteaduste ja matemaatika simulatsioonid.

AR VR Molecules Editor
Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendus, mis võimaldab luua 3D molekulide mudeleid. Mõeldud eelkõige gümnaasiumile. Sobib iOS seadmetele (alates iOS 9.0).

Füüsika

cK-12 Exploration Series 
Ingliskeelsete seletustega füüsika simulatsioonid, nt magnetväljad, helilained, gravitatsioon jne. Sisaldab ka keemia simulatsioone.

Algodoo 
Mänguline 2D simulatsiooni keskkond, milles õppija saab ise luua, disainida ja konstrueerida joonistamise tööriistadega. Vajab installimist.

PhETColorado 
Keemia, füüsika ja bioloogia interaktiivsed simulatsioonid. Ka eesti keeles.

“Ole valmis!” mobiilirakendus
Android
iOS
Elanikkonnakaitse alasest mobiilirakendusest leiad juhiseid erinevates olukordades käitumiseks. Näiteks mida teha siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa eksinud või kuidas anda esmaabi. Infot saab veel näiteks tule- ja veeohutuse, loodusõnnetuste, elutähtsate teenuste katkestuste, küberturvalisuse ning erinevate julgeolekuohtude kohta. Rakendus on kasutatav ilma netiühenduseta ning sisuga saab tutvuda lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keeles.

Füüsika veebiseminar  
Tartu Variku Kooli füüsika, loodusõpetus ja geograafia õpetaja Eveli Raudla räägib oma kogemusest ja töökorraldusest distantsõppel, keskendudes eelkõige www.opiq.ee keskkonnale, kus hetkel on olemas põhikoolile mõeldud Koolibri ja Avita kirjastuse digiõpikud. Lisaks on videosse kokku koondatud ülevaade erinevatest tasuta kättesaadavatest keskkondadest, mida füüsikaõpetajad kasutavad ja soovitavad: 
  1. www.opik.ee 
  2. https://phet.colorado.edu/et/simulations/translated/et
  3. www.socrative.com
  4. www.opik.fyysika.ee
  5. moodle.hitsa.ee
  6. www.viktoriinid.ee
  7. www.google.com/drive/
  8. www.foxcademy.com
  9. www.whiteboard.fi
  10. Svetlana Ganina poolt alustatud heade ideede koondamiseks virtuaalne seminariruum_________
 
Kui teil on kogumiku täiendamiseks soovitusi, võtke meiega ühendust triin.kaasik@harno.ee