Matemaatika e-õppe vahendid

Valik digivahendid e-õppe läbiviimiseks aineõpetajalt aineõpetajale. Kogumiku autoriteks on HITSA Digivõtme koolitusprogrammi koolitajad ja seda täiendatakse jooksvalt.

GeoGebra

Matemaatika vabavara kõikidele haridustasemetele, mis hõlmab geomeetriat, algebrat, tabelarvutust, statistikat ja matemaatilist analüüsi. Hea võimalus suunata oma õppijaid eksperimenteerima. Kasutatav nii lauaarvutis kui ka nutiseadmetes. Vaata lisaks matemaatikaõpetaja Kairi Mustjatse digiampsu, kuidas tema seob omavahel kahte vahendit – GeoGebra ja ekraanivideo tegemise vahend Screencastify.

Desmos
Sisaldab graafilist online kalkulaatorit ja erinevaid ülesandeid 6.-12. klassile. Online kalkulaatori abil saab kiirelt ja mugavalt konstrueerida funktsiooni graafikuid kas valemi, parameetri või punktide järgi. Õpetaja saab valida valmis töölehtede vahel või neid ka ise juurde teha. Töölehed koosnevad ühest kuni mitmest slaidist. Slaiditüüpe on erinevaid, alates sisu esitlemisest kuni valikvastuste ja vabavastusteni. Slaididele saab lisada ka erinevaid graafilisi ülesandeid ja graafikute uurimist. Toetab avastusõppe metoodikat.
Õpetajate algatusel loodud Desmose töölehtede kogumik (eesti keeles).


Eduten Playground

Mängulised matemaatika harjutused iseõppimiseks 6.–15. aastastele.    

ThatQuiz
Erinevate raskusastmete ja teemade testid. Koosta keskkonnas oma klass ja sisesta õpilased, nii näed kõikide õpilaste tulemusi.

Avastusõpe matemaatikas
Eestikeelsed materjalid põhikoolile ja gümnaasiumile.

99Math
Eestikeelne rakendus, mis võimaldab arvutamist harjutada mängides ja võisteldes. Valida tuleb teema ja veebileht genereerib mängu automaatselt. Soovi korral saab muuta ajapiirangut ja seda, mitu vooru mängus on. Anna osalejale ligipääsukood ja mäng võib alata! Kasutamiseks nii nutivahendis kui ka arvutis.  

Erinevad ingliskeelsed õppemängud koosmängimiseks 

Matific
Mänguline matemaatika keskkond 1.–6. klassile (tasuta kasutamine 60 päeva). Õpetaja saab ise tundi kokku panna või valida juba välja töötatud õppeprogrammid ning jälgida õpilaste edusamme. Keskkond on nii eesti kui ka muudes keeltes. Töötab kõikides seadmetes ja ühildub teiste tehnoloogiatega. 

10Monkeys
Algkoolidele ja algajatele mõeldud mänguline eestikeelne matemaatika keskkond ainetunni rikastamiseks.

Nutisport
Põhikooli matemaatika õppekava toetavate harjutuste ja erinevate võistluste koostamiste keskkond. Võimaldab ka tunnikontrollide genereerimist paberile.

Pranglimine
Hea võimalus peast arvutamist treenida. Saad õpilastele harjutus- või võistlusväljaku luua.

Allar Veelmaa materjalid põhikoolile ja gümnaasiumile
Videod, testid ja muu matemaatika õpetamiseks ja õppimiseks.

Marika Matemaatika
Videoõpetused 5.–6. klassile.

Digiõppe võimalused matemaatikas: vahendid ja meetodid
Jüri Kurvitsa veebiseminar matemaatikaõpetajatele.

Graafikalaud matemaatikas

Graafikalaud on arvuti sisendseade, mis võimaldab joonistada kujutisi otse arvutisse, nagu joonistataks pliiatsiga paberile. Hea vahend matemaatika, füüsika, keemia, käsitöö, kunsti ja teistele õpetajatele distantsõppe läbiviimiseks. Vaata ka Viljandi Gümnaasiumi haridustehnoloogi ja matemaatikaõpetaja Marika Anissimovi digiampsu, kuidas graafikalaua abil teha matemaatika jooniseid.

ALPA
Eestikeelne ALPA mobiilirakendus sisaldab teiste mängude seas nt suuruste võrdlemise, liitmise, lahutamise, joonlaua-, termomeetri-, kella- ja poemängu. Olemas ka tarkadele tahvlitele! Sobilik 1. kooliastmele.


_________
 
Kui teil on kogumiku täiendamiseks soovitusi, võtke meiega ühendust triin.kaasik@harno.ee