Võõrkeelte e-õppe vahendid

Valik digivahendid e-õppe läbiviimiseks aineõpetajalt aineõpetajale. Kogumiku autoriteks on HITSA Digivõtme koolitusprogrammi koolitajad ja seda täiendatakse jooksvalt. Kogumiku algusest leiad üldised võõrkeelte e-õpet toetavad keskkonnad ja tööriistad ning kogumik jätkub inglise, saksa ja vene keele õpet toetavate vahenditega.

Quizlet

Selle vahendiga saad suunata õpilasi iseseisvalt sõnu õppima. Loo sobivad eesti- või võõrkeelsed sõnakaardid või kasuta teiste õpetajate loodud õppetükke. Õppija saab ise valida, kuidas ta soovib sõnu õppida, nt kuulamise, testide, paaride sobitamise jm kaudu. Vaata ka keeleõpetaja Riin Saadjärve digiampsu, kuidas tema Quizletit keeleõppes kasutab.

Liveworksheets
Keskkond, kus saad luua ja kasutada ka juba olemasolevaid interaktiivseid töölehti. Oma olemasoleva
dokumendi- või pildiformaadis töölehe saad muuta interaktiivseks mitmel eri viisil, valikus on lohistamise ja asetamise, noolega ühendamise, valikvastustega ülesanded ja palju muud. Näiteks saad koostada heliülesande, milles õpilane peab vastama mikrofoni. Õpetaja saab konto olemasolul sobiva töölehe õpilasele saata Google Classroom’i. Kui õpilane on töölehe ära täitnud, saab ta koheselt ka vastuseid kontrollida ning saata oma tulemused õpetaja meilile.


Lyricstraining
Erinevatele vanuseastmetele ja tasemetele sobiv keskkond võõrkeelte õppimiseks. Õpilane kuulab muusikavideot ja samal ajal sisestab laulusõnu.

Speakly
Uuenduslik keeleõppe platvorm (nii arvutis kui telefonis), mis lubab õppija algtasemest kõnelemiseni viia vaid paari kuuga, rakendades teaduslikku lähenemist, mille järgi õpetatakse sõnu ja fraase lähtuvalt nende esinemissagedusest keeles. Kasutuseks on vaja sisestada kood. Eriolukorras on kooliaasta lõpuni kõigile tasuta. Pärast eriolukorda jääb edaspidi kehtima võimalus koolidel tasuta pääsukoodide saamiseks enda koolipere jaoks pöörduda aadressil hello@speakly.me.

Lingvist
Lingvist on uuenduslik keeleõppe platvorm (nii arvutis kui telefonis), kus saab sõnavara kiirelt ja tõhusalt täiendada, saades teadmisi ka grammatikast. Programm kohandub õppija vajadustega.
Lingvisti Õpperühmad rakendus annab õpetajale mugava ülevaate õpilaste õpitud sõnadest ja aktiivsest õppeajast. Lingvisti keelevõluriga saab kiiresti ja mugavalt koostada temaatilisi õppetükke paari märksõna või täispika teksti alusel (hetkel saadaval inglise, hispaania ja prantsuse keeles).
Eriolukorras 31. juulini tasuta.
Lingvist õpperühmad https://lingvist.com/et/opperuhmad/
schools@lingvist.io

Inglise keel

Semantris
Masinõppel põhinev mänguline keskkond inglise keele sõnavara arendamiseks. Õpilane peab sisestama sõnu, mis on etteantud sõnadega tähenduslikult sarnased. Õige sõna korral saab ta punkti. Sobib pigem keskmisele ja vanemale kooliastmele.  

Games to learn English
Erineva raskusastmega (1.–8. klassini) ülesanded inglise keele sõnade, väljendite ja grammatika õppimiseks. Sobib pigem nooremale ja keskmisele kooliastmele.

English with Rhino
Suuna oma õppijad YouTube kanalisse, kus Viljandi õpetaja on teinud inglise keele õpetamiseks videod, mis on vabalt jagatavad ja kasutatavad.

BrainPOP 
Ingliskeelne mänguline keskkond erinevas vanuseastmes õppijatele sisaldab õpimänge, animatsioone ja tegevusi erinevatel teemadel.

Tinycards Duolingo - I Love English
Aineõpetaja Gerly Lehtmets jagab enda tehtud sõnakaarte. Saad suunata õpilast kindla teema sõnakaartide juurde, õpilane klikkab vastava teema lahti ja alustabki harjutamist.

LearnEnglish Kids / LearnEnglish Teens
Harjutused, mängud, laulud, jutustused ja muud tegevused inglise keele õppimiseks nii nooremale kui vanemale vanuseastmele.

Wordwall
Lihtne keskkond interaktiivsete õppematerjalide loomiseks. Sobib keeleõppesse ja mujale. Viktoriinid, sõnamängud, ristsõnad ja palju muud. Vali sobiv mall ja lisa sisu. Materjali saad jagada veebis või välja printida. Õpetaja peab endale konto looma. Kui õpilane saab õpetaja poolt lingiga saadetud töölehe, siis ta sisestab sinna oma nime. Täidetud tööleht tuleb wordwall.net keskkonda tagasi ja õpetaja näeb õpilase tulemusi My Results alt.

EF-Class 
Põhjalik õppekeskkond, kus saab õpilastega reaalajas ja eraldi töötada. Õppematerjalid päevakajalistel teemadel, võimalus muuta aktiivseks ja mitteaktiivseks ülesandeid, jälgida õpilaste tegemisi. Tuleb teha konto, aga põhiline vajaminev osa tasuta, mõned spetsiifilisemad funktsioonid tasulised.

Briti Nõukogu materjalid
Briti Nõukogu materjalid erinevatele õppijatele: lapsed, teismelised, täiskasvanud. Teemade hulgas on ka erinevate teemade ja rahvusvaheliste suhete teema.

Saksa keel

Goethe Instituudi materjalid
Goethe Instituudi mitmekülgsed materjalid, kursused jm saksa keele õpetamiseks ja õppimiseks erinevatel keeleoskustasemetel. Praegusel kriisiajal pakub eraldi #ERSATZPROGRAMM programmi

Verbformen 
Rakendus tegusõnade põhivormide ja eri aegades pööramise harjutamiseks ja kordamiseks, sh häälduse õppimiseks. Sisestades nimisõna saab kontrollida käänamist ja tähendust. Ka paljude omadus-, asesõnade ja artiklite kohta saab siit infot. Väga tänuväärne on ka võimalus kuulata sõnade hääldust. 

Konjugator 
Võimaldab harjutada tegusõnade pööramist eri aegades ja luua tegusõnade vorme.

iSlcollective  
Keskkond pakub tasuta töölehti erinevatel teemadel. Lisaks ka esitlusi ja videoid sobival teemal materjali saab leida otsingu kaudu.

Deutsch-To-Go 
Lühitekstid kuulamiseks koos online-harjutustega. Sõnapilvest on võimalik märksõnaga valida sobilik tekst. Tekstid on erinevatele keeleoskustasemetele. Kuulamistesid on olemas ka pdf-formaadis.

Deutschtraining 
Pakub saksa keele õppimiseks ülevaatlikku ja üksikasjalikku grammatikat, sõnavara, foneetikat, online-harjutusi koos vajalike selgitustega ning erinevaid kursusi ja teste.

Deutschlernerblog 
Mitmekülgne blogi rikkaliku õppematerjaliga. Blogis tuuakse teemade ja tasemete kaupa välja sõnavara koos näitelausetega, grammatika, online-harjutused rääkimise, kirjutamise ja kuulamise osaoskuste arendamiseks.

Deutsche Welle  
Pakub palju erinevaid võimalusi saksa keele iseseisvaks õppimiseks: kursusi, videoseeriaid, rakendusi, uudiseid jne erinevatel teemadel, erinevatele keeleoskustasanditele. Kogu pakutav materjal on varustatud tekstide transkriptsiooni, sõnastiku, online-harjutuste ning  grammatika seletustega. Eraldi rubriik on õpetajatele õpetamise toetamiseks. 

vene keel

Iscollective 
Töölehed ja videod küsimustega. Töölehtede allalaadimiseks on vajalik registreerimine. 

RusCorpora 
Keelekorpus.

Викисловарь 
Võimalik kontrollida sõnavorme.

Rusistica 
Ülesanded õpikusarja "Быстро и весело" juurde. Grammatika videod on eesti keeles. 

Euroopa Keeltekooli õppematerjalid 
Euroopa Keeltekooli õppematerjalid (sh põhjalikud grammatikat selgitavad videod), mängud. Õpikud on tasulised, aga kodulehel on palju tasuta kättesaadavat materjali.

Sõnaraamatud
eesti-vene 
vene-eesti
_________
 
Kui teil on kogumiku täiendamiseks soovitusi, võtke meiega ühendust triin.kaasik@harno.ee