Digikiirendi 
– ergutame koolimeeskondi tehnoloogiat kasutama

Arenguprogrammi eesmärk on toetada koolimeeskonda tehnoloogia õppetöösse kaasamisel ja soodustada nii õpilaste digipädevuste arengut. 

DigiKiirendi lähtub kooli vajadustest ja suunab digivahendeid igapäevases õppetöös kasutama. Pool õppeaastat vältavasse programmi on kaasatud ka koolipidaja ning ühe piirkonna koolid kuuluvad samasse koolitusgruppi. Samuti pakutakse koolile haridustehnoloogilist nõu ja tuge.

Programmis osalemine kutsete alusel

Koolide programmi kutsumine toimub koolide digiküpsuse mudeli Digipeegel andmete alusel ning koostöös kohalike omavalitsustega. Eelistatakse koole, kes on hinnanud end seal vähemalt kahes valdkonnas kolmest (õpikäsituse muutumine, muutuste juhtimine ja kooli digitaristu) tasemele A (st digivahendeid kasutatakse harva, samuti katsetatakse uusi lähenemisi, kuid süsteemseid muutusi õppekorralduses toimunud pole).

Koolitused koolijuhtidele

Koolijuhtidele pakub DigiKiirendi koolitust „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“, mille käigus tutvutakse valdkonna trendide ja arengutega, õpitakse kujundama kaasaegset õpikeskkonda, sobivaid digivahendeid kaasavaid meetodeid valima ning planeeritakse esimesed sammud muudatuste elluviimiseks oma haridusasutuses.

Õpetajate õppegrupid

Õpetajate õppegrupid moodustatakse vastavalt nende senisele kogemusele ja digipraktikale kahel tasemel. Algajate grupil on võimalik osaleda baaskoolitusel, edasijõudnutele koostatakse koolituskava nn rätsepameetodil konkreetse kooli võimalusi ja vajadusi arvesse võttes. Nii algajate kui ka edasijõudnute gruppidele toimub koolitus oma koolis, kasutades ära sealseid võimalusi.

Ajakava ja koolitusmaht

  • Koolitusmaht on mõlemas grupis 30 akadeemilist tundi, mis sisaldab 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd (kolm kohtumist, a´ 8 akadeemilist tundi) ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Soovi korral on programmis osalevatel koolimeeskondadel võimalus külastada ka mõnd tehnoloogiat edukalt rakendavat kooli või käia töövarjuks.
  • Programmi piloteerimine 6 kooliga toimus 2018. aasta sügisel.

Programmi viis aastatel 01.01.2019-31.08.2020 ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Alates 1. augustist 2020 viib programmi ellu Haridus- ja Noorteamet, seda rahastab Haridus ja Teadusministeerium.