Rakkerühm

Õppijate ja õpetajate digigpädevuse arendutegevusi valmistavad ette ja viivad ellu järgmised rakkerühma liikmed:

  • Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikool
  • Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
  • Piret Lehiste, Järveküla Kool
  • Piret Luik, Tartu Ülikool
Arendustegevuste iseloomust lähtuvalt kaasatakse vajadusel lisaeksperte.

Rakkerühma tööd juhib ja koordineerib:
Kerli Požogina
projektijuht
Harno koolituskeskus

kerli.pozogina@harno.ee