I paralleelsessioon:
kell 11:05-12:30

TAGASI ÜLDINFOSSE>>


TÖÖTOA NIMETUS


KIRJELDUS


 RUUM
Digipööre
kutsehariduses
Töötoas tutvustatakse kutseõppeasutuste enesehindamise tulemusi ja digiplaane lähtudes kolmest digiküpsuse valdkonnast: õpikäsitus, muutuste juhtimine ja digitaristu.
Töötoas esinevad Mart Laanpere ja Romil Rõbtšenkov Tallinna Ülikoolist.


304
Õppijate ja õpetajate digipädevuste arendamine

Töötoas tutvustatakse õppijate ja õpetajate digipädevuste hindamismudelit ning õpetajatele mõeldud koolitust „Digipädevuste arendamine haridusasutuses“.
Töötoa viivad läbi Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Laine Aluoja Türi Põhikoolist.

317
Veebivahendid õppetöö rikastamiseks
Töötoas antakse ülevaade erinevatest veebivahenditest (Wizer, Educaplay, Tes Teach), milles saab luua ülesannete kollektsioone. Töötuba toimub arvutiklassis, aga osalejal võib kaasas olla ka oma sülearvuti.
Töötoa viivad läbi Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest ja Riina Tralla Luua Metsanduskoolist.

314
Erinevad põlvkonnad -
X, Y ja Z


Töötoas räägitakse tänapäeva õppijatest, sellest, kuidas nad õpivad ümbritsetuna erinevatest meediatest ning millised ootused ja väljakutsed see õpetajatele õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel seab.
Töötoa viivad läbi Marge Kusmin Smart Education Systemist ja Merike Saar Tallinna Prantsuse Lütseumist.

 310
 Autoriõigused ja kool
Õpetaja puutub autoriõigustega kokku erineval viisil nii erinevaid materjale kasutades kui ka erinevaid materjale luues. Töötoas räägitakse sellest, mida peaks mõlemal juhul silmas pidama ning luuakse ise üks õppematerjal, mida võib vabalt veebis levitada.
Töötoa viib läbi Ingrid Maadvere Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

316
Tervishoid ja sotsiaalteenused

Valdkonnapõhine töötuba, kus räägitakse praktika toetamisest veebipõhises keskkonnas ja digivahendite kasutamisest õppetöös.
Töötoa viib läbi Anne Rosenberg Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

312
Disain ja mõtlemine

Valdkonnapõhine töötuba, kus arutletakse, kuidas disainimaastiku arengud mõjutavad kogu haridusvaldkonda.
Töötoa viib läbi Janno Siimar disainiagentuurist Velvet.

 305

Kava printversiooni leiad SIIT.TAGASI ÜLDINFOSSE>>