II paralleelsessioon:
kell 13:30 - 15:00

TAGASI ÜLDINFOSSE>>


TÖÖTOA NIMETUS
KIRJELDUS

 RUUM

Tulevikuoskused ja OSKA rakendusuuringu tulemusedTöötoas tutvustatakse:
  • tulevikuoskusi ehk millised on lähima 5-10 aasta vaates vajalikud teadmised ja oskused.
  • OSKA (Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem) rakendusuuringute tulemusena selgunud viie valdkonna olulisemaid sõnumeid ja kutseõpet puudutavaid vajalikke tegevusi. Valdkonnad on: energeetika ja kaevandamine, keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus, tervishoid, toiduainetetööstus ja põllumajandus ning ehitus.
Töötoa viivad läbi Tiia Randma Kutsekojast.

304 
Muutunud õpikäsitus ja tagasisidestamine

Töötoas arutletakse, kuhu kõnnib õpikäsitus ja millist teed selleks sillutab tagasiside?
Rühmatööde kokkuvõte.
Töötoa viivad läbi Kristi Vinter ja Katrin Karu Tallinna Ülikoolist.

310 
Äppide kasutamine kutseõppes

Töötoas tutvustatakse, kust otsida äppe, kuidas neid rakendada ning ise luua.
Töötoa viib läbi Eva Tšepurko Valgamaa Kutseõppekeskusest.

314 
Samsung Digi Pass - kutseõppijate digipädevused tööjõuturul läbilöömiseks

Töötoas tutvustatakse Samsung Digi Passi projekti, ettekanded teevad projektis osalenud ja oma töödega eriliselt silma paistnud õppijate meeskonnad:
Töötuba juhib Mart Laanpere Tallinna Ülikoolist.
312 
Chromebookile käed külge
Töötoas tutvustatakse Chromebook-arvuti ideed ning selle võimalusi õppetöö toetamisel. Töötuba sisaldab Google Classroomi välkkoolitust Chromebookidel.
Töötoa viivad läbi Sven-Ervin Paap Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Toomas Adson Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist.

303 
eTwinningu projektid kutsehariduses

Möödunud õppeaastal esitas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppekava osakonna juhataja Hevelin Kärp oma kolleegidele väljakutse – iga õppekavarühm võiks osaleda ühes eTwinningu projektis.
Kolleegid võtsid väljakutse vastu. Töötoas räägitakse lähemalt, kuidas projektitöö sujus, mida üheskoos partneritega õpiti ning kuidas projektitegevused igapäevase õppetööga seoti.
Lisaks tutvustavad eTwinningu eksperdid Varje Tipp ja Laine Aluoja eTwinningu keskkonda (www.etwinning.net) ja näitavad, kuidas leida ideid projektideks ning kuidas projekte läbi viia.
Töötoa viivad läbi Varje Tipp ja Hevelin Kärp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning Laine Aluoja Türi Põhikoolist.

316 
Energeetika  ja automaatikaValdkonnapõhine töötuba, kus tutvustatakse erialast digitehnoloogiat, mida rakendatakse õppetegevuses. Vaata lähemalt Yenka Electronics ja Energy University.
Töötoa viivad läbi Palmi Rätte ja Ingrid Knuut Tallinna Ehituskoolist.

305 

Kava printversiooni leiad SIIT.


TAGASI ÜLDINFOSSE>>