Digitaalne õppevara

Digitaalne õppevara on digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal: e-õpik, õpiotstarbeline veebivideo ja mobiilirakendus, õpimäng, e-tööleht, veebipõhine test, õpiobjekt.

HITSA toel on valminud matemaatika (4. kl), ajaloo (6. kl), geograafia (9. kl) ja eesti keele (III kooliaste) digitaalsed näidisõppematerjalid. Lisaks oleme kokku koondanud õpilugude näol huvitavaid ülesandeid, milles lisaks ainealastele teadmistele on rõhk digipädevuse kujundamisel.

Tutvu juhenditega:

Juhend koondab üldiseid suunised digitaalsete õppematerjalide sisulise ja tehnilise teostamise, vormistamise ja jagamise kohta ning kirjeldab erinevaid õppematerjalide tüüpe koos lühikeste kasutuskirjeldustega.

Abistav juhendmaterjal digipädevuse kui üldpädevuse mõistmiseks, vajalike osaoskuste arendamiseks ning tervikuna pädevuse kujundamiseks.