Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium toetavad perioodil 2016–2022 Eesti koolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist 13 miljoni euroga.  

Programmi teises etapis, aastatel 2019 - 2022, kaasajastatakse vähemalt 164 kooli kohtvõrgud, kuid kõigi eelduste kohaselt kaasajastatavate koolide nimekiri täieneb 2020. aasta I kvartalis. Programmi viib ellu HITSA, mille EENeti struktuuriüksus viib läbi nii kaabelduse, seadmete kui koolitusega seotud hanked ja sõlmib koolide pidajatega programmis osalemiseks lepingud. Kõigi programmi II etapiga seotud koolide pidajatega võetakse ühendust hiljemalt 2019. aasta oktoobriks. 

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi sihtrühmaks on kõik jätkusuutlikud koolid, nii munitsipaal-, era-, kutse- kui ka riigikoolid. Programmi „Koolide IKT taristu“ teise etapi rakendusasutuseks on HTM ja rakendusüksuseks Innove.  

Programmi II etapi käskkiri koos seotud dokumentidega: 

I etapi (2016–2018) koolide nimekirja leiad siit 

Programmi kontaktisikud

Koolide IKT taristu kaasajastamise programmiga seotud tegevusi korraldab HITSA ning programmi kohta annab täiendavat informatsiooni programmijuht Jüri Saar, juri.saar@hitsa.ee.

Juhul kui Teile on küsimusi, millele ei õnnestunud leida vastuseid siin leheküljel toodud dokumentidest või Teil on konkreetne mure seoses kooli kohtvõrguga, siis võtke julgelt ühendust. 

(Viimati uuendatud 21.08.2019)