Programmi olulisemad tegevused

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab perioodil 2016–2020 Eesti üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga. Järgnevalt on välja toodud koolide võrguprogrammi olulisemad tegevused kuude lõikes.

12.2017 - kohtvõrgu kaabelduse põhimahu tellimuste esitamine (nr 011 ja 012), kohtvõrgu seadmete tellimuste nr 3 ja 4 esitamine, mille paigaldamine ja seadistamine lõpetatakse järgmisel kuul.

11.2017 - kohtvõrgu kaabelduse põhimahu tellimuste esitamine (nr 009 ja 010), kohtvõrgu seadmete seadistamise lõpule viimine teise tellimusega seotud seitsmes koolis.

10.2017 - kohtvõrgu seadmete seadistamise lõpetamine esimestes koolides ja seadmete paigaldamine järgmises seitsmes koolis. Järelevalve hangete läbiviimine, milleks kaasati kaks ettevõtet: üks teostatud töö auditi teostamiseks, teine teostamisel oleva töö järelevalve teostamiseks.

09.2017 - kohtvõrgu kaabelduse põhimahu tellimuste esitamine (nr 007 ja 008), kohtvõrgu seadmete paigaldamine esimeses viies koolis, mille seadistamine viidi lõpule järgneval kuul. Programmi kaasati võrguarhitekti teenuse osutaja.

08.2017 - kohtvõrgu kaabelduse põhimahu tellimuste esitamine (nr 005 ja 006), kohtvõrgu seadmete hankega seotud halduskohtu vaidluses osutus edukaks HITSA, millega lõppes ca 6 kuud väldanud vaidlustamiste protsess.

07.2017 - tasuta kasutamise lepingute sõlmimine esimese poolega KOV-idest ja HTM-iga, esimeste kohtvõrgu kaabelduse põhimahu tellimuste esitamine (nr 003 ja 004), kohtvõrgu seadmete hanke arutamine halduskohtus, kuid ühtlasi esimese viie kooli seadmestamise tellimuse esitamine.

06.2017 - kohtvõrgu kaabelduse tellimuste ettevalmistamine erinevatele piirkondadele, põhimahu hanke esimeste tellimuste esitamine, kohtvõrgu seadmete hanke perspektiivide hindamine koos programmi partneritega.

05.2017 - kohtvõrgu seadmete hankes tegi HITSA uued otsused, mis vaidlustati. Ühtlasi algatati ühe vaidlustaja taotluse aluse rahandusministeeriumi poolt järelevalve menetlus. Vaidlustamise ja järelevalve menetluse tulemused selguvad juunis.

04.2017 - kohtvõrgu seadmete hanke vaidlustus tunnistati põhjendatuks, mille järel tegi HITSA tühistas enda esialgsed otsused, mis tunnistati vaidlustusega põhjendamatuks. Alustati raamlepingute allkirjastamist.

03.2017 - kohtvõrgu seadmete hankes tegi HITSA teatavaks kvalifitseerimise otsused, mille vaidlustas üks pakkujatest. Kohtvõrgu kaabelduse hankes tegi HITSA teatavaks, et raamlepingud sõlmitakse viie ettevõttega. Korrigeeriti programmi käskkirja, mille tulemusena kõrvaldati programmist viis kooli ja lisandus neli kooli.

02.2017 - kohtvõrgu seadmete hankele laekus kokku 7 pakkumust, mille järel asus hanke komisjon esitatud pakkumusi läbi vaatama. Samal ajal avaldati riigihangete registris kaabelduse põhimahu hange (RH nr 182620).

01.2017 - lõpetati teise tellimuse täitmine Pärnu linna koolides ja HITSA esitas programmi 2016. aasta tegevuste aruande koos 2017. ja 2018. aasta tegevuskavaga.

12.2016 - algas teise tellimuse täitmine Pärnu linna neljas koolis, millega paralleelselt lõpetati kohtvõrgu seadmete hanke tehnilise kirjelduse koostamine, mille järel hange avaldati riigihangete registris (RH nr 180639).

11.2016 - algas esimese tellimuse täitmine Nissi Põhikoolis, millega paralleelselt valmistati ette pilootprogrammi järgmist tellimust, mis hõlmas nelja Pärnu linna kooli.

10.2016 - valmistati ette kaabelduse esimene tellimus koos tellimuste esitamise kontseptsiooniga, mille alusel hakatakse edaspidi esitama kõiki tellimusi.

09.2016 - valmis Tasuta Kasutamise Lepingu projekti esimene versioon, mida täiendati vastavalt tagasisidele ja kooskõlastati veel samal kuul.

08.2016 - HITSA kuulutas välja programmi kaabelduse piloothanke teist korda (RH nr 177678), mille tulemusena sõlmiti raamleping kolme ettevõttega.

07.2016 - HITSA kuulutas välja programmi kaabeldus piloothanke (RH nr 176705), kuhu laekus kuus pakkumust, millest ükski ei kvalifitseerunud. Hange tühistati.

06.2016 - kaabelduse ja seadmete tulevikku vaatavate tehniliste nõuete nõuandva kogu lõpetas oma töö, mille tulemusena fikseeriti minimaalsed tehnilised nõuded tulevaste hangete jaoks.

05.2016 - HITSA koostas digitaristu programmi tegevuskava kuni 2016. aasta lõpuni, mis esitati kooskõlastamiseks Hariduse valdkondlikule komisjonile.

06.04.2016 - allkirjastab majandus- ja taristuminister programmi aluseks oleva käskkirja nr 16-0116 "Toetuse andmise tingimused üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamiseks"