Arenguprogramm EHE

Kutsume Sind osalema haridusuuendajate arenguprogrammis!

Hariduse Infotehnoloogia SA alustab 2018. aasta oktoobris koostöös kõrgkoolide ja ettevõtjatega arenguprogrammi EHE, mille eesmärgiks on koondada sihtasutuse juurde Eesti haridusinnovatsiooni edendajate võrgustik. 

Üheaastane programm EHE (Eesti haridusinnovatsiooni edendajad) on mõeldud haridusinnovatsioonist huvitatud õpetajatele ja õppejõududele ning pakub neile võimalust täiendada end ühe õppeaasta vältel parimate koolitajate käe all, teha ise midagi Eesti hariduse uuendamise heaks ning vahetada kogemusi teiste oma ala asjatundjatega.

Programmiga seotud teadlastest, õpetajatest, ettevõtjatest jt ekspertidest koosnev võrgustik otsib vastust küsimusele, kuidas õppida nüüdisaegselt. Milliseid tehnoloogiaid tasuks Eesti hariduses paremini tunda? Millised aitaksid saavutada parimaid õpitulemusi?

Osalema on oodatud kõik õppejõud, õpetajad, õpetajaks õppijad ja teised õppeasutustes (sh lasteaiad, üldharidusekoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, huvikoolid jne) tegutsejad, kes soovivad olla haridusuuenduste eestvedajaks.

Igal osalejal on võimalik pakkuda välja oma idee, seda arendada ja jõuda programmi käigus tulemuseni, mis rikastab õppimist. Valitud ideest kantuna saavad osalejad koostada oma õpiraja. Õpiraja koostamisel aitab partnerite pakutav valik loengutest, seminaridest, töötubadest jmt. Iga osalejat toetab mentor. Programmi edukalt läbinutele pannakse välja stipendium.

Arenguprogrammi korraldab Hariduse Infotehnoloogia SA koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Lisaks kaasab HITSA programmi tehnoloogiaettevõtjaid, startup-kogukonna esindajaid ning valdkonnaeksperte nii Eestist kui ka välismaalt.

Arenguprogramm EHE 
Kõigile, kes soovivad olla haridusuuenduse eestvedajad
Avalduste esitamise tähtaeg 14. oktoober 2018.


Lisainfo:
Raina Loom
EHE programmi juht

Raina.Loom@hitsa.ee