Arenguprogramm EHE

Hariduse Infotehnoloogia SA alustas 2018. aastal koostöös kõrgkoolide ja ettevõtjatega arenguprogrammi EHE, mille eesmärgiks on koondada sihtasutuse juurde Eesti haridusinnovatsiooni edendajate võrgustik. 

Programm EHE (Eesti haridusinnovatsiooni edendajad) on mõeldud haridusinnovatsioonist huvitatud õpetajatele ja õppejõududele ning pakub neile võimalust täiendada end ühe õppeaasta vältel parimate koolitajate käe all, teha ise midagi Eesti hariduse uuendamise heaks ning vahetada kogemusi teiste oma ala asjatundjatega.

Programmiga seotud teadlastest, õpetajatest, ettevõtjatest jt ekspertidest koosnev võrgustik otsib vastust küsimusele, kuidas õppida nüüdisaegselt. Milliseid tehnoloogiaid tasuks Eesti hariduses paremini tunda? Millised aitaksid saavutada parimaid õpitulemusi?

Osalema on oodatud kõik õppejõud, õpetajad, õpetajaks õppijad ja teised õppeasutustes (sh lasteaiad, üldharidusekoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, huvikoolid jne) tegutsejad, kes soovivad olla haridusuuenduste eestvedajaks.

Igal osalejal on võimalik pakkuda välja oma idee, seda arendada ja jõuda programmi käigus tulemuseni, mis rikastab õppimist. Valitud ideest kantuna saavad osalejad koostada oma õpiraja. Õpiraja koostamisel aitab partnerite pakutav valik loengutest, seminaridest, töötubadest jmt. Iga osalejat toetab mentor. Programmi edukalt läbinutele pannakse välja stipendium. 
EHE programmi kirjeldus ja ajakava

Arenguprogrammi korraldab Hariduse Infotehnoloogia SA koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. Lisaks kaasab HITSA programmi tehnoloogiaettevõtjaid, startup-kogukonna esindajaid ning valdkonnaeksperte nii Eestist kui ka välismaalt.

Toimunud koolitused:

  • Avaseminar. 3.-4. november 2018, Tartu. Päevakava ja osalejate nimekiri
  • StartUp seminar. 26. jaanuar 2019, Tallinn
  • Tehnoloogiatrende tutvustav seminar. 9.-10. veebruar, Tallinn


Fotogalerii: