Ajakava ja programmiga liitumine

Arenguprogrammiga EHE liitumiseks tuleb esitada avaldus ja motivatsioonikiri. 1-2-leheküljelises motivatsioonikirjas kirjeldatakse:

  • miks soovitakse programmis osaleda,
  • millises nüüdisaegse õpikäsituse kategoorias (õppimine ja õpetamine, õpikeskkond, õpetamis- ja õppimisprotsess) uuendust soovitakse algatada või läbi viia,
  • milles uuendus seisneb,
  • millised on uuenduse kavandatavad allikad ja partnerid,
  • millist tuge (näiteks idee valik, partneri otsing, mentori valik vmt) uuenduse arendamisel vajatakse.
Avalduste esitamise tähtaeg on 14. oktoober. Avaldus ja motivatsioonikiri tuleb saata e-postile raina.loom@hitsa.ee.

Motivatsioonikirjade põhjal valib ekspertkogu välja programmis osalejad. Programmis saab igal õppeaastal osaleda kuni 25 liiget. Valituks osutunud avalikustatakse 31. oktoobril. Programmis osalejate nimed avaldatakse HITSA kodulehel ning neile saadetakse sellekohane teade. 


Arenguprogrammi etapid ja ajakava

Ajakava täiendatakse etappide kaupa programmi vältel jooksvalt.

Programmiga liitumine

Avalduste esitamine HITSAle

14.10.2018

Programmis osalejate valik

24.10.2018

Programmis osalejate nimekirja avalikustamine

31.10.2018

Valituks mitteosutunud taotlejatele vastamine

05.11.2018

Programmi ja sisutegevusi tutvustav seminar

November 2018

Programmi sisutegevused

Õpitee esitamine ekspertkogule

November 2018

Ekspertkogu tagasiside õpiteele

November 2018

Sisutegevused (loengud, seminarid, konverentsid jmt)

Oktoober 2018 
-  veebruar 2019

Vaheseminar

 Veebruar 2019

Sisutegevused (loengud, seminarid jmt, partnerite külastused, konverentsid,

Märts – september 2019

Lõpuseminar

September 2019

Programmi lõpetamine

Õpitee tulemuse esitamine ekspertkogule

Oktoober 2019

 

Ekspertkogu tagasiside õpiteele

Oktoober 2019

Avaldamisele kuuluvate õpiteede avalikustamine

Oktoober 2019

 

Programmi esimese lennu pidulik lõpetamine, lõpetajate ja partnerite tunnustamine

Oktoober 2019