EHE stipendiumid

EHE programmi HITSA stipendiumi 1000 euro väärtuses saavad Christina Lään Tallinna Pae Gümnaasiumist ja Kersti Varblane Kiili Gümnaasiumist.

2019. aasta oktoobris lõppenud EHE programmi üks oodatav tulemus oli haridusuuendusliku idee elluviimine ning osalejatel oli võimalus kandideerida EHE stipendiumile. Selleks tuli esitada nii läbitud teekonda kui ka saavutatud tulemust kirjeldavad materjalid. Ühtekokku kandideeris EHE stipendiumile kümme osalejat.

Christina Lään:
uuenduslik õppeklass

Tallinna Pae Gümnaasium keelekümblusklasside õpetaja Christina Lään keskendus programmi jooksul uuendusliku õppeklassi – hübriidõpikeskkonna- loomisele. Loodud õpikeskkond toetab nüüdisaegset õpikäsitust ning esile tõstmist väärib õpetaja ja õpilaste ind hübriidklassiruumis tegutsemisel. Esitatud materjalid avavad võimaluse õppida ka kõikidel teistel Tallinna Pae Gümnaasiumi kogemusest. 
Loe lisa

Kersti Varblane:
isikliku õpitee loomine

Kiili Gümnaasiumi arendusjuht Kersti Varblane uuris EHE programmi raames õpilase hariduskaardi ehk isikliku õpitee loomise võimalust. Tegu on nii pedagoogilises kui ka tehnoloogia rakendamise seisukohalt uuendusliku valdkonna ja suure mõjuga küsimusega, kus otsivad lahendusi nii tehnoloogiaarendajad, haridusteadlased ja poliitikakujundajad. Kuna teedrajavaid praktilisi lahendusi on vähe, siis Kersti puhul tuleb tunnustada esimese sammu astumist, et edasi liikuda ja selgust saada, missugused on võimalused  innovaatilise idee rakendumiseks, teekonna kirjeldamist mõttekaaslaste otsimisel ning püüdu leida seost nüüdisaegsete teaduslike lähenemistega.
Loe lisa

Hindamiskriteeriumid

Programmi lõpetajatele stipendiumi määramisele lähtuti järgmistest hindamiskriteeriumidest:

  • Ellu viidud idee on uuenduslik j toetab nüüdisaegset õpikäsitust;
  • Kavandatud idee on ellu viidud ja elluviimise protsessi on kirjeldatud.
  • Uuenduslikku praktikat on võimalik üle võtta ja levitada haridusasutuste hulgas. Selgelt on esitatud tõendid, kuidas idee elluviimise praktikat uuriti ja analüüsiti;
  • Olemas on osaleja koostatud õpirada ja refleksioon idee ellu rakendamisel;
  • Tulemus on esitatud selgelt ja arusaadavalt. Kasutatud on mitmekesiseid kaasaegse digitehnoloogia võimalusi.


HITSA tänab kõiki EHE programmis osalejaid ning soovib häid haridusuuenduslikke mõtteid!