HITSA haridusuuenduse piloteerimise programm

Haridusasutused vajavad soovitusi ja eeskujusid, millest  lähtuda uue tehnoloogia soetamisel ning metoodikate rakendamisel. Haridusuuenduse piloteerimise programmiga võtab HITSA uute suundade levitaja rolli, tuues esile innovaatiliste koolide lugusid ja mõtestades uute turule tulevate tehnoloogiate kasutusviisid.

Seniste tulemustega saad tutvuda siin.

Uute seadmete ja tarkvara tugisüsteemide tagamiseks teeb katsetusprogramm tihedat koostööd ka eraettevõtetega. Ettevõtetel omakorda aitab programmis osalemine teha teadlikumaid samme haridusvaldkonnas.

Info ettevõtetele, kes tahavad saada HITSA haridusuuenduse partneriks

Uute lahenduste valimisel hinnatakse eelkõige nende väärtust õpilase kui looja rolli rõhutamisel ja STEAM-oskuste arendamisel. Seetõttu on 2018. aasta programmi fookuses peamiselt teaduslaborid, virtuaalreaalsuse seadmed ning uue põlvkonna programmeeritavad robootikaseadmed, aga ka uue põlvkonna esitlustehnika ja teised multimeediavahendid. 2019. aastal on fookus koolidele suunatud tarkvara ja infosüsteemidel ning nende tervikliku rakendamise lugudel, mida jutustame läbi videolugude.

Seadmeid, lahendusi ja uusi metoodikaid katsetanud õpetajate tagasiside aitab teistel haridusasutustel leida nende jaoks sobivaimad tööviisid ning näitab teed teistele.

Soovid saada HITSA piloteerijaks, soovid rääkida oma kooli või lasteaia lugu? Või esindad ettevõtet, kes sooviks saada HITSA haridusinnovatsiooni partneriks?


Täname HITSA haridusinnovatsiooni partnereid!

Võta ühendust projektijuhiga:
Aivar Hiio
aivar.hiio[at]harno.ee