Haridusinnovatsiooni partnerprogramm ettevõtetele

HITSA pakub alates 2018. aastast tehnoloogiavaldkonna ettevõttele võimalust koostööks uue vahendi või lahenduse turule toomisel hariduse valdkonnas. Tule ja panusta ettevõtte brändi tuntusse Eesti haridusmaastikul ja tutvusta uut toodet piloteerimisega!

Miks piloteerime?

Valmistamaks õpilasi ette tehnoloogiarikasteks töökohtadeks, on tähtis, et koolid teeksid teadlikud valikud uue tehnoloogia kaasamiseks õppetöösse. Haridusinnovatsiooni partnerprogrammi eesmärk on mõtestada innovaatiliste tehnoloogiliste vahendite arendus- ja rakendusvõimalusi Eesti haridusasutustes mõlemale osapoolele kasuliku partnerluse kaudu.

HITSA koordineerib vahendite piloteerimist ning jagab kõiki oma kanaleid kasutades piloteerimise tulemusi. Selle info põhjal saavad haridusasutused teha valikuid seadmete hankimisel, ettevõtted koguvad tuntust hariduse valdkonnas oma kaubamärgile ja toodetele. 

Piloteerimises osalevad ettevõtted saavad õppeaastaks tiitli „HITSA haridusinnovatsiooni partner" ja leiavad oma ettevõtte sümboolika HITSA õppeklassi seinalt, kus toimuvad infotunnid, koolitused ja tutvustused haridustöötajatele nii Eestist kui ka välismaalt. Kooli hästi sobivad ja piloteerimise hea tagasiside saanud toode pälvib märgi "Eesti õpetaja kiidab".

Oleme koostanud nimekirja valdkondadest ja mõningatest seadmetest, mille vastu huvi tunneme.


Kuidas programmis osaleda? 

Programmist on oodatud osa võtma tootjad, arendajad, hulgi- ja edasimüüjad, integratsioonilahenduste pakkujad jt, kelle tooted või lahendused võiksid haridusasutustele huvi pakkuda. Olenevalt vahendist vajab kvaliteetne tagasiside üldjuhul nelja kuni kuue kuu pikkust piloteerimist, millesse on kaasatud vähemalt kaks kooli.

Piloteerimist viivad läbi õpetajad, kes edukalt kasutavad innovaatilisi lahendusi õppetöös.  Üldine piloteerimise protsess:Hea ettevõtte esindaja, kui soovite Eesti hariduse arengusse panustada, siis võtke ühendust aivar.hiio@hitsa.ee või täitke allpool olev ankeet.

Kui soovite piloteerimise programmist osa võtmisel pöörduda mõne seadme tootja poole, siis võib programmi tutvustamiseks kasutada ingliskeelset programmi tutvustust

Programmis osalemine on avatud kõigile valdkonna ettevõtetele ja ootame kõiki avaldust täitma, et leida võimalusi koostööks!

Aivar Hiio, piloteerimise projektijuht

Soovite programmis osaleda? Kirjutage meile!
Email again: