Piloteerimisprogrammi
tulemused

Siia kogume info ja hinnangud HITSA haridusuuenduse piloteerimise programmis osalevatele vahendite kohta. 

Virtuaalreaalsus klassiruumis - CLASSVR

ClassVR on haridusele suunatud virtuaalreaalsuse (VR) ja liitreaalsuse (AR) terviklahendus koolidele.
Komplekti kuulub 8 peaseadet koos laadimiskohvriga, kasutada on võimalik ka mitut komplekti korraga. ClassVR veebikeskkonnas on väga palju pildi- ja videomaterjali ning tunnikavasid. Keskkonnas on võimalik kasutada ClassVR kogukonna poolt lisatud materjali ja luua ka oma materjalikogu.


Samsung Gear 360 kaamera ja papist vr prillid

Tegemist on 360 kraadi ulatuses pilti filmida võimaldava kaameraga, mis salvestab kõrge resolutsiooniga pilte ja videosid läbi kahe lainurk objektiivi. Tihedamaks kasutusviisiks kooli kontekstis on selle kasutamine ekskursioonide salvetamine hilisemaks refleksiooniks ja puudunud õpilaste kaasamiseks. Samuti on võimalik salvestusi vaadata virtuaalreaalsuse prillidega, mida piloteerimisel ka kasutati.


Promethean Activpanel interaktiivne tahvel

Promethean ActivPanel eesmärgiks on muuta traditsioonilise klassiruum interaktiivseks koosõppe keskuseks, kus mitmed õpilased saavad samaaegselt jagada ideid, lahendada meeskonnatööna probleeme, töödelda pilte, redigeerida digitaalset sisu jne. ActivPanel Touch edendab aktiivset õppetöös osalemist kogu klassis ja ka väikese grupi õppetundides, lisades interaktiivsust.


BBC micro:bit Line Following Buggy

Line Following Buggy on lihtne joonejälgimisrobot mida juhitakse Micro:biti abil. Põhiosad on; mootorite juhtplaat, kaks 90 RPM mootorit, joonejälgimise andurid, patareiplokk 4 AA patarei jaoks. Kõik osad kinnituvad plastmassist alusplaadi peale.


Tark Klass

Tark Klass lahendust on koosneb interaktiivsest puutetundlikust ekraanist teisaldataval raamil + õpitarkvarast Mozabook. Tarkvara sisaldab 3D õppematerjale, interaktiivseid ülesandeid ja õppematerjale 1.- 12. klassini. Õpetajal on võimalik ise sisu luua ja kasutada seda õppetöös. Lisaks on võimalik importida ja kasutada juba olemasolevaid erinevates formaatides õppematerjale. Mozabooki litsents on kasutajale tasuline.Seikluskaamera GoPro

Veekindel seikluskaamera. Väikesemõõduline kaamera suudab filmida videot nii, et liikumine videos oleks sujuv. Lisaks videole saab kaameraga tavapäraseid fotosid teha ning kasutada seejuures ka sarivõtet. Kaamera on veekindel ja võimalik kasutada lisavarustust. GoPro ja Quik rakendused võimaldavad pilte ja videosid jagada ning töödelda otse nutiseadmes (Android/iOS). GoPro Quick on saadaval ka süle- ja lauaarvutile (Windows/Mac).Globisens Labdisc: Biokeemia

Globisensi Labdiscid on mobiilsed multidistsiplinaarsed andmekogujad, mis pakuvad võimalust erinevate ainete õppimiseks, sh füüsika, bioloogia, keemia, keskkonnauuringud ja geograafia. HITSA koostöös õpetajatega katsetas Biokeemia komplekti, mis sobib II ja III kooliastme üld- ja ainealaste pädevuste arendamiseks loodusõpetuses, bioloogias, geograafias, keemias ja füüsikas. Keemilise bioloogia andmekogujal on 14 sisseehitatud sensorit: õhurõhk, pinnatemperatuur, baromeetriline rõhk, kolorimeeter, juhtivus, lahustunud hapnik, välistemperatuur, GPS, südame löögisagedus, valgus, pH, suhteline õhuniiskus, termopaar ja hägusus. Lisaks on Labdiscil universaalne sisend Vernier analoogsensorite ühendamiseks.


Bare Conductive elektrit juhtiv värv

Bare Conductive elektrit juhtiva värvi komplektid sisaldavad elektrit juhtivat värvi ning kontrollerit. Olemas on kaks erinevat komplekti: "Electric Paint Lamp Kit" ja "Touch Board Starter Kit". Esimese komplektiga saab teha lihtsamaid projekte, näiteks muuta kontrollerplaadil olevate valgusdioodide heledust ja harjutada värviga töötamist. Teine komplekt võimaldab luua juba keerulisemaid projekte, näiteks esitada erinevaid helisid ning muuta õppeprojekt interaktiivseks. Võimalik on soetada ka erinevaid lisasid.


Matatalab

Matatalab on ekraanivaba programmeerimise komplekt, mis võimaldab varajases eas õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse. Sobib kasutamiseks eelkõige eelkooliealistele või õpilastele I kooliastmes. 

HITSA jätab endale õiguse täiendava informatsiooni laekumisel lehel olevat infot muuta.