Bare Conductive elektrit juhtiv värv

Bare Conductive elektrit juhtiva värvi komplektid sisaldavad elektrit juhtivat värvi ning kontrollerit. Olemas on kaks erinevat komplekti: "Electric Paint Lamp Kit" ja "Touch Board Starter Kit". Esimese komplektiga saab teha lihtsamaid projekte, näiteks muuta kontrollerplaadil olevate valgusdioodide heledust ja harjutada värviga töötamist. Teine komplekt võimaldab luua juba keerulisemaid projekte, näiteks esitada erinevaid helisid ning muuta õppeprojekt interaktiivseks. Võimalik on soetada ka erinevaid lisasid.

ProgeTiigri kogumiku viide: Link
Tunnikava viited e-koolikotis:
1. Toiduahel
2. Planeetide helid

Õpitavad oskused ja teadmised

Elektrit juhtiv värv on vahend, mis muudab õppimise huvitavaks. Tänu sellele on õpilased motiveeritud ning õpivad kiiremini. Vahendit on hea kasutada rühma-või paaristööna. Ei sobi kasutamiseks väga suures grupis, sest vajalik on õpetaja juhendamine. Arendab õpilaste koostööoskusi, käelist tegevust ning töötamist ette antud juhiste järgi. Vahend vajab väga head silma- käe koostööd ning täpsust. Elektrit juhtiv värv on hea vahend loovuse arendamiseks ja erinevate ainete integratsiooniks. Õpilased saavad luua rühmatöö käigus põnevaid elulisi projekte ning lahendada probleemsituatsioone. Kindlasti arendab vahend õpilaste STEM ja STEAM oskusi. Sobib kasutamiseks I kooliastme lõpus- II kooliastmes.

Õpetajate kommentaar

Tegemist on põneva vahendiga, mille abil saab üsna vähese vaevaga teha huvitavaid ning interaktiivseid projekte. Elektrit juhtiva värvi komplektide kasutamine ei ole keerukas.

Õppurite kommentaar

Õpilastele meeldis selle vahendiga töötamine väga. Nad olid motiveeritud ja vaimustuses. Rühmatöös jagati edukalt tööülesandeid ning aidati üksteist. Õpilased olid oma töö tulemuse üle rõõmsad, sest kõik toimis.

Soovitused teistele õpetajale

Vajalik on eelnevalt katsetada komplektidega töötamist ning kõik projektid ise läbi teha. Kui vajalikud tööoskused on omandatud, siis saab käsile võtta juba oma ideedel põhinevate projektide loomise.

Töökindlus

Üldiselt on tegu üsna töökindla tootega. Probleeme võib põhjustada kontrollerplaadil olevate klemmide ühendamine elektrit juhtiva värviga kaetud radadega. Ühendades kontrollerplaadi kuivanud värviradadega on vaja stabiilse ühenduse saamiseks tugevat mehhaanilist survet (vajutada pliiatsiga). Ühendades kontrollerplaati just joonistatud radadega, peab olema eriti ettevaatlik, sest kaks rada võivad omavahel kokku valguda ning sel juhul ei funktsioneeri kontrollerplaat õigesti. Kõige töökindlamad ühendused sai komplektis olevate krokodilljuhtmete abil.

Kasutamise lihtsus

Elektrit juhtiva värvi kasutamine on üsna lihtne, kuid samas põnev. "Electric Paint Lamp Kit" puhul on vajalik täpsem juhendamine, sest seal olevad projektid nõuavad suurt hoolikust radade joonistamisel.

Kasutatavuse võimalused õppeaasta jooksul

Komplekte on sobilik kasutada nii I kooliastme lõpus kui ka II kooliastmes tehnoloogia, informaatika, tööõpetuse, kunsti, muusika, ajaloo, keelte ning loodusõpetuse ainetundides. Antud vahend sobib hästi projekt-, avastus- ning probleemõppesse.

Kokkuvõte - kas soovitaksid vahendit teistel haridusasutustel soetada

Soovitan seda vahendit kindlasti kolleegidel õppetöös kasutada. Vahendi kasutamine on lihtne ning ei vaja erioskusi. Komplektides on kõik vajalik projektitööks olemas. Vajalik on vaid arvuti või akupanga olemasolu, millega USB juhe ühendada.