LEGO Coding Express

Koolieelikutele mõeldud Coding Express rongikomplektiga saab erinevate teemade kaudu märkamatult edasi anda programmeerimise algoskusi, näiteks käsujadade loomist, tsüklite määramist ja tingimuslauseid.


Lego Code Express komplektiga ehitamise ja programmeerimisega said hakkama kõik osalenud lapsed sõltumata nende varasemast kokkupuutest sarnaste vahenditega.

Juhendmaterjalid, mis seadmega kaasa tulevad, on tõlgitud eesti keelde. Sisaldavad endas nii digitaalseid kui ka füüsiliselt juhitavaid tegevusi, mis on mõeldud digipädevuste, meeskonnatöö, koostöö- ja suhtlemisoskuse, probleemilahendus oskuse arendamiseks. Tegevused innustavad lapsi uurima ja avastama ning arendavad loovust ja uudishimu.

Kindlasti on oluline tahvelarvutite olemasolu. Komplekti on võimalik küll kasutada ilma rakenduseta, kuid suur osa vahendi potentsiaalist jääb sel juhul kasutamata. Programmeerimiseks mõeldud rakendus on lihtne ja töökindel ning lastele kergesti omandatav.

Eelnevalt tuleb tahvelarvutitesse alla laadida vajalik rakendus. Rongi moodul vajab töötamiseks AAA patareisid/akusid. Tõenäoliselt vajavad õpetajad eelnevalt koolitust/ haridustehnoloogi tuge, et teha esmane tutvus nii rakenduse kui vahendi funktsionaalsete osade ning erinevate võimalustega tutvumiseks.

Tunnikavade viided:
- Liblika elutsüklid
Taadil tare künka peal- koduloomad

Viide ProgeTiigri kogumikku: link

Õpitavad oskused ja teadmised

Lego Code Expressi näol on tegemist haridusliku LEGO Duplo klotsi komplektiga, mille eesmärgiks on lasteaialastele tutvustada esmaseid programeerimise ning põhjus-taga järg seoste loomise oskuseid, analüütilist mõtlemist, meeskonnatööd ning digitaalsete vahendite kasutamist ideede genereerimiseks ja väljendamiseks.

Õpetajate kommentaar

Õpetajatele meeldis enim komplekti juures asjaolu, et seda on lihtne kasutada ning et pärast lühikest juhendamist oskavad ka tehnoloogiaga väiksemat kokkupuudet omavad õpetajad tegevusi läbi viia ning lapsi juhendada. Väga rõõmustas õpetajaid asjaolu, et komplektiga on võimalik siudada juab olemasolevaid teisi Lego Education Duplo sarja komplekte, mis annab veelgi suuremad võimalused ning avardab piire vahendi kasutamiseks ainevaldkondade vahelisel lõimimisel ning laste loovuse toetamisel.

Õppurite kommentaar

Lastele meeldis vahend väga, mitmed lapsed mainisid, et sooviks omale koju ka sellist komplekti, või et vahend võiks olla igapäevaselt kättesaadav mängimiseks.

Soovitused teistele õpetajale

Kindlasti tasub esmalt tutvuda õpetajamaterjalidega, mis tulevad tootega kaasa. Kasuks tuleb kindlasti ka lühike tootealane koolitus, kus selgitatakse täpsemalt erinevaid klotside funktsioone ja võimalusi.

Töökindlus

Nii rakendus kui vahend väga töökindlad.

Kasutamise lihtsus

Kasutamine lihtne, palju abi õpetajajuhendist mis toetab suurepäraselt alguse tegemist.

Kasutatavuse võimalused õppeaasta jooksul

Kasutatav terve õpeaasta vältel, kõigi alushariduse vanuserühmadega, põnev ka esimeses kooliastmes.

Kokkuvõte - kas soovitaksid vahendit teistel haridusasutustel soetada

Vahendit on väga lihtne kasutada, vahendi kasutusvõimalused ning erinevate ainevaldkondade ja temaatikatega sidumise võimalused piiritud. Soovitan seda kindlasti ka teistele lasteasutustele.