Seikluskaamera GoPro

Veekindel seikluskaamera. Väikesemõõduline kaamera suudab filmida videot nii, et liikumine videos oleks sujuv. Lisaks videole saab kaameraga tavapäraseid fotosid teha ning kasutada seejuures ka sarivõtet. Kaamera on veekindel ja võimalik kasutada lisavarustust. GoPro ja Quik rakendused võimaldavad pilte ja videosid jagada ning töödelda otse nutiseadmes (Android/iOS). GoPro Quick on saadaval ka süle- ja lauaarvutile (Windows/Mac).

ProgeTiigri kogumiku viide: GoPro
Tunnikava viide: Inimõigused

Õpitavad oskused ja teadmised

Koolitundides kasutamisel loob kaameraga töö võimaluse arendada laste loovust läbi digitaalse jutustamise, arenevad tehnilised oskused tööks videoga. Kaamera sobib nii oma tegevuse analüüsiks ainetundides näiteks: kehaline kasvatus, eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus. Õpitavad oskused ja teadmised: refleksioon, videotöötlus, loo jutustamine videoloona, meeskonnatöö oskus.

Õpetajate kommentaar

Kui esialgu tundus, et seikluskaamerana sobib GoPro kooli kontekstis kõige paremini kehalise kasvatuse tundidesse, siis lähemal vaatlusel selgus, et kaamera sobib kasutuseks pea kõikides ainetundides. Eeliseks hea tehniline kvaliteet ja rakenduse olemasolu millega saab filmitud lõike kiiresti töödelda. Muidugi on kaamera väga hea vahend kooli sündmuste jäädvustamisel. Kaamera kasutamine on lihtne ja tunni aega kaamera kasutamisõpetusele kulub vähe. Õpilastest kasutasid kaamerat peamiselt III kooliaste ehk 9. klasside õpilased ainetundides ja koolisündmuste jäädvustamisel.

Õppurite kommentaar

Lihtne, mugav kasutada. Tunnid olid teistsugused. Kooli suurjooksu filmimine on põnev.

Soovitused teistele õpetajale

Kindlasti enne tundi kõik läbi katsetada. Hea oleks testida ühilduvust rakendusega, panna ise kokku proovivideo. Mõelda tund hästi läbi ja arvestada ajakuluga. Videolugude tegemiseks sobivad paaristunnid.

TöökindluS

Töökindlus väga hea. Kui esineb probleeme, siis aitab täielik reset ja arvuti kaudu tarkvara uuendus.

Kasutamise lihtsus

Esialgu nõuab pisut nuputamist, kuid üldiselt väga lihtne, loogiline ja töökindel. Tunnid tuleks hoolega läbi mõelda. Kasutamine on küll lihtne, kuid võib tekkida probleeme video loomisel rakendusega. Hea on ise läbi proovida. Mõned funktsioonid võivad olla keerukamad.

Kasutatavuse võimalused õppeaasta jooksul

Seadmed on kasutatavad pea igas ainetunnis nt. kokkuvõtliku videojutustuse tegemiseks. Soovituslik oleks kasutada neid pigem 3. ja 4. kooliastmes. Kuigi hakkama saavad ka 2. kooliastme õpilased.

Kokkuvõte - kas soovitaksid vahendit teistel haridusasutustel soetada

Esialgne pisut skeptiline suhtumine muutus ja soovitan kaamerat teistele koolidele tänu mitmekülgsetele kasutusvõimalustele. Kaamera sobib nii üldiselt kooli sündmusi jäädvustama, õpilaste ja õpetaja eneseanalüüsiks tundides kui ka tunni töös õpitu kinnistamiseks. Lisaks annab võimaluse filmiõppega alustamiseks.